SuPer teki kantelun Eksoten kotihoidosta

SuPer on tehnyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kotihoidosta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä valvontapyynnön Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle.

eksoten kotihoito kriisissä

Eksoten kotihoidon työntekijät ovat kertoneet muun muassa, etteivät he ehdi pitää kahvi- tai vessataukoja eikä sijaisia saada, kun on tarve. Työntekijöiden kertoman mukaan "sairaalasta kotiutuu jalattomia ja harhaisia asiakkaita, jotka lähtevät välillä jo samana päivänä takaisin". Kuva Ingimage.

Teksti Elina Kujala elina.kujala@superliitto.fi

Eksoten kotihoito ei täytä lakien ja laatusuositusten vaatimuksia. Kotihoidon työntekijät ovat olleet jo pitkään huolissaan asiakkaiden saaman hoidon laadusta ja työntekijöiden kuormittumisesta. Vanhustenhoidossa on käytössä omavalvonta, jossa työntekijöillä on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan ongelmista. Kotihoidon työntekijät ovat kuitenkin kokeneet ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen vaikeaksi, sillä epäkohdista kertominen on työpaikalla johtanut esimerkiksi esimiehen puhutteluun.

SuPerin ja Eksoten edustajat ovat keskustelleet kotihoidon ongelmista kahteen otteeseen, viimeksi keväällä. Keskusteluilla ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta, eikä tilanne ole muuttunut, vaan hoitajien huolestuneet yhteydenotot liittoon ovat jatkuneet.

Mainos

SuPerin asiantuntija Sari Erkkilä pyysi kotihoidon työntekijöitä kirjaamaan työssä eteen tulevia ongelmatilanteita kahden viikon ajan toukokuussa 2018. Tarkoitus on osoittaa epäilleelle työantajalle, millaisia tilanteita hoitajat arjessaan kohtaavat.

Kotihoidon työntekijät nostivat esiin useita ongelmia. Hoito- ja palvelusuunnitelma-aikoja alitetaan, aamulääkkeet annetaan liian myöhään ja iltalääkkeet liian aikaisin, käyntivälit ovat liian pitkiä tai lyhyitä, eikä kuntoutukseen tai Aikaa asiakkaalle -käynteihin ole aikaa. Jos asiakkaalla on saman työvuoron aikana useampi käynti, käynnit tekevät eri hoitajat. Sairaalasta kotiin lähetetään erittäin huonokuntoisia asiakkaita. Hoitajat kokevat, että työkuorma jakautuu työntekijöiden välillä epätasaisesti ja asiakaslista työvuorossa on sellainen, ettei sitä voi toteuttaa. Työehtosopimuksen mukaisia taukoja pidetään työaikaan nähden myöhään tai ne jäävät kokonaan pitämättä. Sijaisia ei saada aina paikkaamaan poissaoloja.

SuPer toivoo, että Eksoten työnantajaedustajat ottavat työntekijöiden kokemukset vakavasti. Liitto aikoo seurata, ettei asian selvittäminen aiheuta työntekijöille minkäänlaisia epäasiallisia seuraamuksia.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Osaatko auttaa oikein? Autistinen ihminen kertoo asiat toisin

SuPerin työhyvinvointiselvitys 2024: ”Työtä asiakkaiden kanssa rakastan, mutta kaikki sälä tekee työn raskaaksi”

Pelottaako suoraan puhuminen? – Oikeanlainen rehellisyys kannattaa