Eikö sovittu työaika riitä? Opettele sanomaan ”ei”!

Ylitöitä teetetään hoitajilla niin paljon, että työntekijältä vaatii rohkeutta lähteä töistä kotiin silloin, kun vuoro listan mukaan päättyy. Muutos tapahtuu vain, kun riittävän moni hoitaja kieltäytyy joustamasta, sanoo SuPerin sopimusasiantuntija Virve Aho.

EI! En jää ylitöihin. Kuva: Mostphotos.

Teksti Saija Kivimäki

Miten kieltäydyn ylitöistä?

Yksinkertaisesti sanomalla työnantajalle ”ei”. Työnantajaa voi myös muistuttaa siitä, että työntekijällä on velvollisuus tehdä vain se työ, jonka hän on työsopimuksella sopinut tekevänsä. Jos työnantaja määrää vaihtamaan työvuoron, työntekijällä on oikeus ilmoittaa, että on liian väsynyt tekemään työtä asiakasturvallisuuden vaarantumatta. Kunnassa tai kuntayhtymässä työskentelevät hoitajat voivat vedota myös hoitajaliittojen julistamaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon, joka on voimassa toistaiseksi.

Kuinka yleisiä ylityöt ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla?

Työsopimuksen ja työvuorolistan mukaisen työajan ylittyminen ja harmaat ylityöt ovat sote-alalla hyvin tavallisia. Monessa yksikössä toiminta pyörii täysin hoitajien tekemän ylityön varassa. Vakavin tilanne on kotihoidossa, jossa lähes joka toisessa yksikössä tehdään ylitöitä viikoittain tai useammin. Vanhusten ympärivuorokautista hoivaa sitoo hoitajamitoituslaki, mutta läheskään kaikki yksiköt eivät yllä lain mukaiseen mitoitukseen.

Mainos

Miksi säännöllinen ylitöiden tekeminen on niin vaarallista?

Jatkuva kuormittuminen työssä koettelee ennen kaikkea hoitajien omaa hyvinvointia ja terveyttä. Ihminen ei palaudu työstä, ellei vapaa-aikaa ole riittävästi. Pidemmän päälle toistuvat ylityöt ja vuoronvaihdot vaarantavat asiakas- ja potilasturvallisuuden. Eettinen kuormitus on sote-alalla hyvin tavallista. Työntekijät kokevat, ettei heidän työaikansa riitä asiakkaiden hyvään hoitoon.

Mitä teen, kun työaika ei riitä sovittujen työtehtävien suorittamiseen?

Kun huomaat, ettei työaika riitä, ilmoitat asiasta työnantajalle. Kerrot, milloin työvuorosi päättyy ja mitkä työt ehdit tehdä ja mitkä jäävät tekemättä. Työantaja vastaa siitä, miten loput työtehtävät tehdään.

Kuka päättää, mitkä työtehtävät voin jättää tekemättä?

Työpaikalla tulee olla tiedossa, mitkä tehtävät ovat välttämättömiä ja kuka kantaa vastuun, jos jotakin sattuu. Kirjaukset on aina tehtävä, sillä sitä mitä ei ole kirjattu, ei käytännössä ole tehty. Jäseniltä kuulee usein, että työnantajat ehdottavat, että kirjaaminen jätetään tekemättä, jos aika ei muuten riitä.

Voiko työnantaja vedota hätätyöhön?

Hätätyö edellyttää äkillistä ja ennalta arvaamatonta syytä, joka keskeyttää tai uhkaa keskeyttää työnantajan normaalin toiminnan tai jos jokin tapahtuma uhkaa henkeä, terveyttä tai omaisuutta. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi tulipalo tai muu suuronnettomuus. Se, että työntekijät tekevät työtä työvuorolistan mukaan, ei ole mikään syy teettää hätätyötä.

Entä suojelutyöhön?

Työsuhteisilla työntekijöillä ei ole normaaleissa työoloissa ja esimerkiksi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana suojelutyövelvoitetta. Lakon aikana suojelutyötä voidaan antaa, mutta siitä neuvotellaan erikseen, eikä työnantaja päätä sen määrästä eikä laajuudesta.

Mitä teen, jos työnantaja kaikesta huolimatta määrää ylitöihin tai vaihtamaan työvuoroa?

Liian pienestä henkilöstömäärästä on aina tehtävä työsuojeluilmoitus. Asiakas- ja potilasturvallisuuden vaarantumisesta tehdään ilmoitus aluehallintovirastoon. SuPerin verkkosivuilla on ohjeet ja lomake, jolla ilmoitus on helppo tehdä aviin.

Miksi ylitöistä ja vuoronvaihdoista kieltäytyminen on tärkeää juuri nyt?

SuPer ja Tehy julistivat kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, koska neuvottelut hoitajien uudesta työehtosopimuksesta eivät ole edenneet. Työtaistelutoimet purevat vain, jos jäsenet noudattavat niitä.

Lue myös: Liika kiltteys kuluttaa voimat – Näin opit sanomaan ei

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hoitajamitoituksessa tehtiin U-käännös – suhdeluvulla kikkailu lisää epävarmuutta sote-alalla

”Isku vasten hoitajien kasvoja” – SuPerin puheenjohtajaehdokkaat pitävät vientimallia tes-neuvotteluiden suurimpana uhkana

Takana 12 vuotta SuPer-liiton johdossa: ”Näihin vuosiin on mahtunut kaksi äärimmäisen pahaa paikkaa ja monia hyviä hetkiä”