Työsuojeluvaltuutettu on turvallisuuden ja terveellisyyden ammattilainen

Työsuojeluvaltuutetun arki on monipuolista, haasteellista ja aina voi oppia uutta. Tämän on todennut orimattilalainen pian neljä vuotta työsuojeluvaltuutettuna toiminut Minna Sarkkinen.

"Minna Sarkkinen."

Työsuojeluvaltuutettu Minna Sarkkinen kertoo, että työyhteisön ongelmia ratkaistaessa liikkeelle lähdetään aina voimavaroista. Ensin pohditaan sitä, mitkä asiat ovat jo hyvin. Vasta sitten mietitään, mitä pitää muuttaa, jotta arki sujuisi vielä paremmin.

Teksti Minna Lyhty

Muistisairaiden hoivakodissa työntekijät kokevat, että ilmapiiri on mennyt huonoksi. Haasteita on vuorovaikutuksessa, tiedonkulussa, avoimuudessa, erilaisuuden hyväksymisessä ja toisten auttamisessa. Eräs hoitajista päättää, ettei näin voi jatkua. Hän soittaa työsuojeluvaltuutettu Minna Sarkkiselle, joka ottaa yhteyttä esimieheen. He sopivat parin viikon päähän yhteisen tapaamisajan koko työyhteisölle.

Sarkkisen tehtävänä on luoda avoin ilmapiiri keskustelulle ja huolehtia siitä, että jokainen tulee kuulluksi. Keskustelun aikana sovitaan tavoitteista, aikataulusta ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnista. Jos tarve vaatii, pidetään useampia istuntoja.

Tämä kuvitteellinen esimerkki osoittaa sen, millaisiin tilanteisiin työsuojeluvaltuutettua pyydetään mukaan. Valtuutettu ei saavu paikalle valmiin ratkaisumallin kanssa, vaan hän pyrkii auttamaan työyhteisöä itse löytämään vastauksia pulmiin.

– Ongelmien selvittäminen vie usein aikaa runsaasti, mutta yleensä tavoitteet saavutetaan. Jos tilanne on vaikea, eikä minun apuni riitä, seuraava vaihtoehto on työnohjaus.

Minnan mielestä työssä parasta on juuri se, kun voi olla avuksi muille.

– Sellaiset kokemukset ovat mieleenpainuvimpia, kun huomaan työyhteisön pääsevän eteenpäin asioiden ratkomisessa. On hienoa kuulla ilmapiiriin parantuneen.

Terveellisyyden ja turvallisuuden edistämistä

Minna Sarkkinen kertoo, että työsuojeluvaltuutettu edistää työpaikoilla terveellisyyttä ja turvallisuutta kokonaisvaltaisesti.

– Yksiköissä tehdään riskien arviointi vuosittain. Tarvittaessa opastan vaarojen, haittojen ja kuormittavuuden arvioinnissa. Olen mukana myös työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä ja aluehallintoviraston tarkastuskäynneillä. Lisäksi käyn kertomassa turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Valtuutettu osallistuu erilaisiin työryhmiin ja kehittämistyöhön. Minna on mukana työsuojelutoimikunnassa, työhyvinvointiryhmässä ja sisäilmatyöryhmässä.

– Työturvallisuusilmoitukset tulevat myös minulle. Välitän koottua tietoa työsuojelutoimikuntaan ja työnantajalle. Tarvittaessa otan asioihin kantaa.

Valtuutettua pyydetään myös tukihenkilöksi työkykykeskusteluihin ja työterveysneuvotteluihin. Lisäksi Minna on mukana erilaisissa hankkeissa, kuten väkivallan ennaltaehkäisemisessä.

Tehtävälista on hämmentävän pitkä. Miten kaikkeen riittää aika?

– Ajan hallinta on välttämätöntä. Täytyy keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. On pakko hyväksyä se, etten voi olla aina tavoitettavissa. Minulle jätetään viestejä ja otan yhteyttä heti, kun pystyn.

Intohimona työhyvinvoinnin kehittäminen

Minna Sarkkinen kokee, että työsuojeluvaltuutetun tehtävä sopii hänelle hyvin. Hänellä on aina ollut halu kehittää työhyvinvointia työyhteisössä.

– Olen ollut aktiivinen SuPerin ammattiosastossa ja siellä kuulin työsuojeluvaltuutetun työstä. Kun työkaverit ehdottivat minulle tehtävään hakemista, innostuin asiasta ja asetuin ehdokkaaksi.

Työsuojeluvaltuutettu valitaan vaaleilla. Toimikausi on yksityisellä puolella kaksi vuotta mutta kunta-alalla neljä vuotta. Minna on ensimmäistä kautta valtuutettuna, mutta aikoo asettua ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa. Jos häntä ei valita uudelle kaudelle, hän palaa vakituiseen tehtäväänsä vanhusten asumispalveluyksikköön.

Päijät-Sotessa on kuusi päätoimista työsuojeluvaltuutettua. Yksiköt ovat jaettu valtuutettujen kesken, jolloin jokaisen vastuulla on noin 1 000 työntekijää.

– Työ on itsenäistä, mutta tarvittaessa saan apua muilta. Toisinaan on tarpeen kuulla kollegan kokemuksia siitä, miten hän toiminut vastaavassa tilanteessa. Teen yhteistyötä muun muassa esimiesten, luottamusmiesten, työterveyden, turvallisuusyksikön ja henkilöstöyksikön kanssa.

Tehtävään saa koulutuksen

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutettu saa tarvittavan koulutuksen. Useimmat käyvät kursseja liiton kautta. Jos valtuutettu ei kuulu liittoon, työnantajan täytyy järjestää koulutus muulla tavalla. Minna Sarkkinen on käynyt SuPerin työsuojelun peruskurssin ja opiskelee parhaillaan kaksivuotista työsuojelukonsultin tutkintoa Aktiivi-Instituutissa.

Entä suositteleeko Sarkkinen muille lähihoitajille asettumista ehdolle seuraavissa vaaleissa?

– Ehdottomasti. Tässä tehtävässä pääsee tapaamaan monenlaisia ihmisiä ja työyhteisöjä. Koskaan ei ole kahta samanlaista päivää. Minnan mielestä työsuojeluvaltuutetun tehtävä sopii lähihoitajalle, joka on rohkea ja uskaltaa nostaa asioita esiin. Kuuntelutaito on työssä onnistumisen edellytys.

– Toisinaan tehtävänä on rauhoittaa muita, toisinaan tilanteet vaativat nopeaa reagointia. Työssä tarvitsee pitkäjänteisyyttä, sillä asiat menevät välillä hitaasti eteenpäin.

 

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät:

• Tuntee työsuojelusäädökset.
• Perehtyy työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin.
• Jos havaitsee työpaikalla puutteita tai epäkohtia, ilmoittaa niistä työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle.
• Edustaa työntekijöitä yhteistoiminnassa työnantajaan asioissa, jotka liittyvät työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen.
• Edustaa työntekijöitä työsuojelutarkastuksissa ja on tarvittaessa yhteydessä työsuojeluviranomaisiin.
• Auttaa työyhteisöä kehittämään turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviä toimintatapoja.
• Keskeyttää työn, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa.

Superilaisia työsuojeluvaltuutettuja tarvitaan

Seuraavat työsuojeluvaalit ovat marras-joulukuussa. Vaaleissa valitaan työsuojeluvaltuutettu sekä ensimmäinen ja toinen varavaltuutettu. Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa työpaikalla. SuPer järjestää tehtävään tarvittavan koulutuksen. Työsuojeluvaltuutetut valitaan työpaikoille, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Yksityisellä sektorilla työsuojeluvaltuutetun kausi kestää kaksi vuotta, kunnallisella neljä vuotta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Pelottaako suoraan puhuminen? – Oikeanlainen rehellisyys kannattaa

Kotihoidossa on paljon korjattavaa, mutta asiakkaat eivät ole se syy, miksi hoitajat vaihtavat työpaikkaa

”Kaksi tuntia lisää työmatkoihin, ei kiitos!” – Hyvinvointialueiden säästöt tarjoavat pienten paikkakuntien lähihoitajille vain huonoja vaihtoehtoja