Tutkija Mia Roos: ”Toivoisin näkeväni enemmän positiivista uutisointia lähihoitajan työstä”

Väitöstutkija Mia Roos tietää, että lähihoitajien harteilla lepää ratkaisu moneen sosiaali- ja terveysalan ongelmaan, esimerkiksi ikääntyneiden hoidon turvaamiseen, ja siksi heidän työtään pitäisi tutkia ja arvostaa enemmän.

Kuva: Anna Autio

Teksti Jenna Parmala

1. Miksi lähihoitajat ovat niin tärkeä ammattiryhmä Suomessa?

Lähihoitajat työskentelevät sote-alan tärkeimpien perustehtävien parissa ja kantavat suurta vastuuta ikääntyneiden hoitotyöstä Suomessa. Vastikään julkaistussa ammattibarometrissä tuotiin esille, että työmarkkinoilla on suurin pula juuri lähihoitajista. Sote-ala on Suomen suurin toimiala ja työllistää lähes 410 000 henkilöä.  Lähihoitajat edustavat alan suurinta ammattiryhmää.

2. Minkälainen on oma suhteesi lähihoitajiin?

Työssäni sairaanhoitajana ja osastonhoitajana olen saanut tehdä paljon hyvää yhteistyötä lähihoitajien kanssa. Nyt opettajana opetan ensisijaisesti lähihoitajia, jotka opiskelevat oppisopimuksella. Pääsen ohjaamaan opiskelijoiden kehittymistä ammattiin käytännössä ja samalla kehittämään lähihoitajien koulutusta työelämälähtöisesti. Pääsääntöisesti opetan aikuisia alanvaihtajia, jotka ovat hyvin motivoituneita. Valmistujaispäivä on edelleen koskettava ja tutkintotodistuksen myöntäminen vastavalmistuneelle lähihoitajalle on minulle opettajana tärkeä hetki.

Lähihoitaja on usein linkki asiakkaan ja muiden ammattiryhmien välisessä tiedonkulussa.

3. Miksi päätit tutkia työn vetovoimaa lähihoitajien näkökulmasta?

Tutkin sosiaali- ja terveysalan vetovoimaa nimenomaan lähihoitajien työssä, sillä aikaisempaa tutkimusta aiheesta on tehty niukasti Suomessa. Tutkimukseni myötä tuon lähihoitajien merkitystä esille ja työpanosta näkyväksi. Haluan edistää tutkittua tietoa lähihoitajien työstä ja nostaa esiin ratkaisuja työvoiman saamiseksi. Yhtenä tavoitteena on edistää ikäihmisten turvallista ja laadukasta hoitoa.

Mainos

4. Mitkä asiat tekevät lähihoitajan työstä arvokasta?

Lähihoitajien työ on merkityksellistä, näkyvää ja sillä on todellista ja aitoa arvoa ihmisille. Lähihoitajien osaaminen on arvokasta ensisijaisesti siksi, että he työskentelevät kirjaimellisesti lähellä ihmisiä. He kohtaavat potilaan tai asiakkaan usein ensimmäisenä ja heillä on paljon olennaista tietoa esimerkiksi asiakkaan toimintakyvystä. Lähihoitaja on usein linkki asiakkaan ja muiden ammattiryhmien välisessä tiedonkulussa. Lähihoitajan näkemys asiakkaasta on keskeinen hoitotyössä.

Työmarkkinoilla on suurin pula juuri lähihoitajista.

5. Miten arvostuksen puute vaikuttaa työhön?

Mikäli lähihoitajien asiantuntijuutta ja osaamista ei arvosteta, alalle sitoutuminen on selvästi heikompaa. Työvoiman riittävyyden näkökulmasta on tärkeää, että lähihoitajat pysyvät sote-alan työtehtävissä.

6. Kuinka lähihoitajan työn arvostusta voidaan parantaa?

Toivoisin näkeväni enemmän positiivista uutisointia. Julkisuudessa voisi esimerkiksi tuoda näkyvämmin esille onnistumisen kokemuksia ja työn hyviä puolia.

Lähihoitajien työnkuvaa tulisi optimoida ja kehittää. Tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta ala saadaan esille positiivisena ja houkuttelevana. Hoitotyön johtajilla on tässä keskeinen rooli.

Työn kehittämisessä on tärkeää kuulla lähihoitajia, he ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Tutkimustietoa lähihoitajista tarvitaan enemmän. Koulutuksen tulisi olla vetovoimaista. On tärkeää, että lähihoitajat myös itse arvostavat omaa ammattiaan. Kirjallisuuskatsauksessani ilmeni, että lähihoitajille on tärkeää erityisesti asiakkaiden osoittama arvostus.

Mainos

Kuka?

Mia Roos, terveystieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tohtoriohjelmassa.

Tutkii työn vetovoimaa sosiaali- ja terveysalalla lähihoitajien näkökulmasta.

Työskennellyt opettajana sosiaali- ja terveysalalla viimeiset viisi vuotta.

Queen Silvia Nursing Award Finland 2022 kilpailun finalisti.

Sinua voisi kiinnostaa myös

”Kaksi tuntia lisää työmatkoihin, ei kiitos!” – Hyvinvointialueiden säästöt tarjoavat pienten paikkakuntien lähihoitajille vain huonoja vaihtoehtoja

Sanoiko se taas pahasti? Työpaikan ilkeilijää ei tarvitse ymmärtää

Lähihoitajat maailmalla: Ulkomailla työskentely vaatii valmistautumista