Turun Deboran tapaus opettaa: Työnantaja ei voi luistaa työsuojelulain velvoitteista

Turun Luolavuori-Koivula-alueen kotihoidon ulkoistussopimus pu-rettiin ennenaikaisesti maaliskuussa. Kotihoitopalvelut alueella tuottanut Debora Oy perusteli sopimuksen irtisanomista taloudellisilla syillä. Helmikuisessa työsuojelutarkastuksessa todettiin, että yrityksen työntekijät kokivat psykososiaalista kuormitusta. Puutteita havaittiin myös työn suunnittelussa ja mitoituksissa.

kotihoito

Turun Deboran kotihoidon työntekijät kokivat psykososiaalista kuormitusta. Kuva: Ingimage

Teksti Henriikka Hakkala

Sote-alan työpaikat kuuluvat työpaikkoihin, joihin sosiaali- ja terveysministeriö on määrännyt aluehallintoviraston kohdentamaan valvontaa. Saman tyyppisiä työn suunnitteluun ja henkilöstön mitoitukseen liittyviä ongelmia esiintyy yhtä lailla niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

– Lähtökohta valvonnassamme on, että vastaamme asiakasaloitteisiin sataprosenttisesti ja kuuntelemme kentältä tulevia viestejä herkällä korvalla, sanoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Johanna Pulkkinen.

Tarkastukset ovat osa normaalia työsuojelun valvontatoimintaa eivätkä aina tarkoita, että jotakin olisi erityisesti pielessä. Silti Pulkkinen arvioi, että lähes kaikista hänen tekemistään tarkastuksista koituu työnantajalle jotakin velvoitteita.

– Ajattelen asiaa niin, että jos emme tarkastuksen jälkeen antaisi työnantajalle mitään ohjausta, olisimme kohdentaneet valvontamme vääriin asioihin ja vääriin työpaikkoihin.

Mainos

Tilanteen korjaamisessa ei saa viivytellä

Yleensä työnantajat tarttuvat tarkastuksen tekijöiden antamiin ohjeisiin ja korjaavat puutteita. Jos ohjeita ei kuitenkaan noudateta, voidaan työnantajaan kohdentaa järeämpiä toimenpiteitä, esimerkiksi velvoittavia päätöksiä uhkasakon uhalla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tapaukset, joissa valvova viranomainen toteaa, että jatkuessaan tilanne aiheuttaa työntekijöiden terveydelle haittaa tai vaaraa tai jopa hengelle uhkaa.

Debora Oy:n tapauksessa työsuojelutarkastuksessa havaittiin ongelmia työntekijöiden psykososiaalisessa kuormittumisessa sekä työn suunnittelussa ja mitoituksessa.

– Tämänkaltaisissa tilanteissa on normaali käytäntö pyytää työnantajalta kuukauden kuluessa selvitystä siitä, millä aikataululla ja mihin toimiin työnantaja ryhtyy asian saattamiseksi kuntoon, Johanna Pulkkinen kertoo.

Työsuojeluviranomainen arvioi Debora Oy:n antaman selvityksen riittämättömäksi ja asia eteni kuulemisvaiheeseen.

– Kuulemiskirjeeseen työnantaja toimitti vastineen, jonka perusteella votiin todeta sen ryhtyneen velvoitteessa edellytettyihin toimiin kuormitukseen, työn suunnitteluun ja mitoituksen liittyen. Asian käsittely on nyt päättynyt.

Tällaiset ongelmat eivät ole ainutlaatuisia. Työn suunnittelun ja mitoituksen ongelmat ovat tällä hetkellä hyvin tavallisia koko sotealalla.

– Esimerkiksi kotihoidossa listoihin ei suunnitella taukoja ja siirtymisiä. Työntekijät kuormittuvat. Meidän pitää silloin harkita, milloin tilanne on laiton. Toisaalta emme myöskään voi tulkita asiaa niin, että työsuojelulakia ei tarvitsisi noudattaa, koska tilanne on yleisesti huono. Se ei ole mikään oikeutus.

Mitä on tapahtunut?

  • Helsingissä kotipaikkaansa pitävä Debora Oy sai Luolavuori-Koivulan kotihoidon palvelut tuotettavakseen voitettuaan kilpailutuksen vuonna 2016. Muita tarjottuja edullisempi sopimus tehtiin kolmivuotiseksi ja sen oli tarkoitus päättyä syyskuussa 2019.
  • Debora Oy kuitenkin irtisanoi sopimuksensa loppuvuonna 2018 ja sen vastuu palveluiden tuottamisesta loppui 28.3.2019. Yritys perusteli päätöstään sopimuksen taloudellisella kannattamattomuudella.
  • Debora Oy työllisti sopimuksensa aikana alueella noin 30 kotihoidon työntekijää. Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksessa helmikuussa yrityksen toiminnassa todettiin puutteita psykososiaalisessa kuormituksessa, työsuunnittelussa ja mitoituksessa. Asian käsittely on kesken.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Osaatko auttaa oikein? Autistinen ihminen kertoo asiat toisin

SuPerin työhyvinvointiselvitys 2024: ”Työtä asiakkaiden kanssa rakastan, mutta kaikki sälä tekee työn raskaaksi”

Pelottaako suoraan puhuminen? – Oikeanlainen rehellisyys kannattaa