Työaikapankki ja säästövapaa tukevat työntekijän hyvinvointia

Työaikapankki ja säästövapaa ovat keinoja työntekijän työmotivaation parantamiseksi. Ne ovat myös tapa tukea työntekijän perhe-elämän ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

työaikapankki säästövapaa

Työntekijä voi säästää vuosilomaa pitkän kesäloman saamiseksi tai esimerkiksi pitkäkestoista matkaa tai opiskelua varten. Kuva Ingimage.

Teksti Riitta Saarikoski, SuPerin lakimies

Työaikapankki on vapaaehtoisuuteen perustuva paikallinen järjestelmä, jonka perustarkoituksena on perhe-elämän ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Se myös parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä työviihtyvyyttä, kun työntekijä voi olla vapaalla työaikatoiveidensa mukaan.

Työaikapankista sovitaan kirjallisesti työaikapankkisopimuksella yleensä luottamusmiesten kautta. He sopivat työnantajan kanssa ehdoista, joiden mukaan työntekijä voi säästää työaikaa tulevaisuutta varten.

Työaikapankkiin säästetään työntekijän rahamääräisiä etuuksia eli osatekijöitä, joita pidetään vapaana myöhemmin sovittuna ajankohtana. Säästettäviä osatekijöitä voivat olla esimerkiksi varallaolokorvaukset, lisä- ja ylityöt sekä sunnuntai-, lauantai-, ilta- ja yötyökorvaukset. Voidaan sopia, että kaikki osatekijät menevät työaikapankkiin tai vain osa niistä. Vapaat säästetään tunteina ja minuutteina ja vapaata voidaan ottaa osapäivävapaana tai kokonaisina päivinä.

Mainos

Esimerkiksi yksi vuorokautinen ylityötunti korvataan 50 prosentin korotetulla perustuntipalkalla eli 1 tunti 30 minuuttia. Tämä aika siirretään työaikapankkiin. Samoin iltatyöstä maksetaan 15 prosentin lisä, joka muutettuna ajaksi on 9 minuuttia. Tämä aika siirretään työaikapankkiin.

Työntekijä voi päättää pankkivapaan ajankohdasta

Työaikapankkiin liitytään kirjallisesti. Samalla myös päätetään, mitä eri osatekijöitä työntekijä haluaa siirtää pankkiin, jos se on ehtojen mukaan mahdollista valita. Paikallisesti on hyvä määritellä mahdollisuus muuttaa ilmoitustaan siirrettävien osatekijöiden sisällöstä ja niiden ajankohdasta. Liittymiselle ja muutoksille työaikapankin sisällä on varattava kunnolla aikaa, että henkilöstöhallinto ehtii ottaa muutokset vastaan ajoissa.

Työaikapankin ideana on se, että työntekijä saa itse päättää, milloin haluaa pitää pankkivapaata. Sen takia on tuiki tärkeää sopia ehdoista, joissa kerrotaan, kuinka ajoissa vapaata anotaan ja missä tilanteissa työnantaja voi kieltäytyä sen antamisesta. On syytä vielä muistaa, että pankissa olevat vapaat eivät ole työantajan yksipuolisessa käytössä. Jos jostain syystä säännöllinen työaika on jäänyt vajaaksi, työnantaja ei saa käyttää pankkivapaita ilman lupaa työajan täyttämiseen. Tämä sotisi työaikapankin perusperiaatteita vastaan ja on kiellettyä toimintaa.

Jos yhteistyö tökkii vapaiden antamisessa, työntekijä ei saa työaikapankin perustarkoituksen mukaista työhyvinvointia ja vapaa-ajan yhteensovittamista osakseen.  Onneksi pankista eroaminen on yksittäiselle työntekijälle mahdollista, kun eroamisen ehdoista on sovittu työaikapankkisopimuksessa. Yleensä sovitaan esimerkiksi, että eroaminen astuu voimaan x kuukauden kuluttua työntekijän kirjallisesta ilmoituksesta tai x työvuoroluettelon päätyttyä. Pankkivapaat pidetään irtisanomisaikana vapaana pois. Jos tämä ei kuitenkaan onnistu, vapaat maksetaan rahana.

Sairastuminen ennen työaikapankkivapaan alkamista

Sairastumistilanteissa, ennen sovitun työaikapankkivapaan alkamista pitää sopia siitä, että vapaa siirtyy myöhemmin annettavaksi.  Tilanteissa, joissa sairastuminen ja pankkivapaa sattuvat osumaan juuri samalle päivälle, on sovittu käytännössä kahdesta tavasta: joko niin, että ensimmäinen sairastumispäivä jää omaan piikkiin ja loput vapaat siirtyvät tai niin, että myös ensimmäinenkin päivä siirtyy. Liitto suosittelee sopimista viimeisen ehdon mukaan. Pankkivapaan aikana sovitaan myös sairauslomakäytännöistä. Voi olla, ettei oma ilmoitus enää riitä vaan työnantaja tarvitsee lääkärintodistuksen.

Seuraavissa työehtosopimuksissa on sovittu vielä erikseen omat erityiskohdat työaikapankista ja sen tekemisestä:

  • kunta-alan KVTES:n työaikaluku, 30 pykälä
  • yksityissektorilla Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 6 b -pykälä
  • Terveyspalvelualan työehtosopimus liite 5.

Ota ensin yhteyttä SuPerin luottamusmieheen, jos haluat saada työaikapankista työpaikkatason lisätietoja.

Säästövapaa on osa työntekijän vuosilomaoikeutta

Toinen keino työntekijän työmotivaation tai perhe-elämän ja vapaa-ajan parantamiseksi voi olla vuosilomalaissa säädetty säästövapaa, josta löytyy tietoa vuosilomalain 27 pykälässä.

Työntekijä voi haluta säästää vuosilomaa pitkän kesäloman saamiseksi, pitkäkestoista matkaa tai opiskelua varten. Säästämisestä neuvotellaan ennen vuosilomien antamista ja säästövapaasta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus. Säästövapaan pitämisen tarkasta ajankohdasta on järkevää sopia etukäteen hyvissä ajoin ja monivuotisesta, jatkuvasta vuosilomapäivien säästämisestä kannattaa tehdä suunnitelma. Näin ehkäistään myöhemmin tulevat ristiriidat siitä, mitä on sovittu. Jos säästövapaan pitämisajankohdasta ei voida sopia, työntekijän on ilmoitettava sen pitämisestä viimeistään neljä kuukautta ennen sen alkamista.

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia yli kolmen viikon loman pidettäväksi säästövapaana. Yksityisen työnantajan palveluksessa olevalla työntekijällä on oikeus kuitenkin saada neljän viikon loman ylittävä niin sanottu talvilomaviikko säästövapaaksi, ellei tuosta kolmen viikon loman ylittävästä osasta päästä sovintoon. Oikeus on siis yhteen säästövapaaviikkoon, mutta toisesta säästövapaaviikosta pitää sopia.

Kunnallisella puolella ei ole tällaista jakoa, mutta siellä pitää sopia koko järjestelmän käyttöönotosta alun perin. Kuntapuolella on hyvä muistaa vielä sellainen tarkennus, että jos työaika muuttuu olennaisesti säästövapaasopimuksen aikana, maksetaan säästövapaat rahana ulos. Tämä voi tulla monelle yllätyksenä. Vastaava sääntö on vuosilomalaissa, jos työsuhde muuttuu osa-aikaiseksi.

Säästövapaa on osa työntekijän vuosilomaoikeutta, joten siihen sovelletaan vuosilomaa koskevia määräyksiä kuten sairastumistilanteet. Sairastumistilanteissa säästövapaa siirtyy myöhemmin annettavaksi. Sairastumisesta pitää ilmoittaa välittömästi työnantajalle, jotta säästövapaa siirtyy. Näin toimitaan normaalitilanteissakin.

Säästövapaan aikana maksetaan säästövapaan hetken mukainen normaali palkka, vaikka vapaat onkin säästetty jopa monien vuosien takaa.

Jos tuntuu siltä, että kaipaat elämääsi irtiottoa työn arjesta muutaman päivän sykleissä tai jopa viikkojen tahi kuukausien, kannattaa miettiä näitä vaihtoehtoja oman elämänlaadun parantamiseksi.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Sairastuin lomalla – voiko lomapäiviä siirtää? Huomioi nämä asiat, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana

Suora kysymys: Kuinka paljon saan lomarahaa?

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa