Syrjintä raskauden tai perhevapaan johdosta

Työsopimuslain mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

syrjintä raskauden perusteella

Raskauden tai perhevapaan johdosta tapahtuva syrjintä on tasa-arvolain vastaista. Kuva Ingimage.

Teksti Sanna Rantala, lakimies

Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Syrjinnällä tarkoitetaan muun muassa eriarvoiseen asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä taikka vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Työnantajan menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä työelämässä, jos työnantaja päättää palvelussuhteen työntekijän sukupuolen perusteella taikka työhön ottaessaan, tehtävään valitessaan tai palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta päättäessään menettelee siten, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan.

Määräaikaisen työsopimuksen uusiminen raskauden tai perhevapaan aikana

Työnantaja syyllistyy tasa-arvolaissa kiellettyyn syrjintään silloin, jos hän jättää uusimatta työntekijän määräaikaisen työsopimuksen tai rajoittaa sen kestoa raskauden tai perhevapaan johdosta. Kiellettyä syrjintää on rajoittaa määräaikainen palvelussuhde kestämään vain perhevapaan alkuun tilanteessa, jossa työnantajalla on edelleen samankaltaista määräaikaista työtä tarjolla.

Mainos

Työnantaja ei myöskään voi jättää uusimatta raskaana tai perhevapaalla olevan määräaikaisen työntekijän työsopimusta uudella määräaikaisella työsopimuksella, jos määräaikaista työtä on edelleen tarjolla. Raskaana olevan sijaisen sijaisuusaikaa ei myöskään saa rajoittaa tai jättää määräaikaista työsopimusta uusimatta sijaisen äitiyslomalle jäämisen mukaan, vaikka työsuhteen jatkaminen edellyttäisi sitä, että tarvitaan sijaisen sijainen.

Jos raskaana tai perhevapaalla olevan määräaikaisen työntekijän työsopimusta ei tämän pyynnöstä huolimatta jatketa, tulee työnantajan pystyä osoittamaan, että menettely on johtunut hyväksyttävästä syystä. Muussa tapauksessa työnantajan katsotaan syyllistyneen tasa-arvolain mukaiseen syrjintään.

Toimi näin, jos tulet syrjityksi raskauden tai perhevapaan johdosta

Jos olet määräaikaisessa työsuhteessa ja epäilet tulleesi syrjityksi raskauden tai perhevapaan johdosta, ota yhteyttä luottamusmieheen tai luottamusmiehen puuttuessa suoraan SuPerin edunvalvontayksikköön.

Mikäli työnantaja on päättänyt raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän työsuhteen ilman hyväksyttävää syytä tai jättänyt työntekijän määräaikaisen työsuhteen uusimatta tai rajoittanut työsuhteen kestoa työntekijän raskauden tai perhevapaan johdosta, tulee työnantajan maksaa työntekijälle tasa-arvolain mukaista hyvitystä vähintään 3570 euroa. Hyvitystä on vaadittava kanteella käräjäoikeudessa viimeistään kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta. Työhönottotilanteessa kanneaika on kuitenkin vain yksi vuosi syrjinnän kiellon rikkomisesta.

Juttu on julkaistu alun perin SuPer-lehdessä 8/2018.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Sairastuin lomalla – voiko lomapäiviä siirtää? Huomioi nämä asiat, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana

Suora kysymys: Kuinka paljon saan lomarahaa?

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa