Supervoitto: Työnantaja maksoi takautuvasti ylityökorvauksia yli 6 700 euroa

Työsopimuksen ja palkkalaskelmien tarkastelu paljasti, että lähihoitajalta oli jäänyt saamatta ylityökorvauksia.

Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Yksityisessä palvelutalossa työskentelevä lähihoitaja otti yhteyttä SuPeriin, koska epäili, että hänelle oli maksettu liian vähän yötyökorvausta. Työnantajan maksama korvaus oli 30 prosenttia, kun hoitajan mukaan yötyökorvauksen olisi pitänyt olla 40 prosenttia.

Mainos

Asiaa selvitettiin SuPerissa. Lähihoitajan työsopimuksesta selvisi, että työpaikalla oli käytössä yleistyöaika. Työnantaja oli siis maksanut yötyökorvauksen oikean suuruisena. Työnantaja oli kuitenkin toiminut väärin teettäessään lähihoitajalla pitkiä työvuoroja. Yleistyöajassa säännöllinen työaika on kahdeksan tuntia vuorokaudessa, minkä yli menevästä ajasta on maksettava ylityökorvaus.

SuPerin yhteydenoton jälkeen työnantaja myönsi virheellisen työvuorosuunnittelun ja laski takautuvasti kertyneiden ylitöiden korvaukset. Työnantaja maksoi lähihoitajalle takautuvasti lähes kahden vuoden ajalta korvauksia yli 6 700 euroa.

Ylityökorvaus yleis- ja jaksotyöajassa

Yleistyöaika on nimensä mukaisesti työelämän tavallisin tapa järjestää työaika. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa yleistyöajassa päivittäinen ja viikoittainen työaika ovat säännölliset.

Kun päivittäinen työaika ylittyy, ylityökorvaus on kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosenttia ja näitä seuraavilta tunneilta 100 prosenttia.

Lisäksi kun viikoittainen työaika ylittyy, ylityökorvaus on kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosenttia, tämän jälkeen 100 prosenttia. Viikkoylityksestä vähennetään vuorokautisena ylityönä korvatut tunnit.


Jaksotyöaika on käytössä monissa lähihoitajien työpaikoissa yksityisellä sosiaalipalvelualalla, esimerkiksi palvelutaloissa. Jaksotyötä voidaan käyttää, jos siitä on sovittu työehtosopimuksessa.

Jaksotyöajassa työaikaa tarkastellaan 3–6 viikon tasoittumisjakson ajalta. Esimerkiksi jos tasoittumisjakso on kolme viikkoa (115 h), ylityötä maksetaan tämän ylittäviltä tunneilta. Ensimmäisellä 18 ylityötunnilla korvaus on 50 prosenttia ja tämän jälkeen 100 prosenttia.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan työvuoron pituus voi olla korkeintaan 10 tuntia päivävuorossa ja 12 tuntia yövuorossa, ellei työajasta ole paikallisella sopimuksella sovittu muuta.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Sairastuin lomalla – voiko lomapäiviä siirtää? Huomioi nämä asiat, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana

Suora kysymys: Kuinka paljon saan lomarahaa?

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa