Mitä tehdä, jos päiväkodissa on toistuvasti liian vähän kasvattajia? Näitä asioita lastenhoitajat kysyvät usein

Varhaiskasvatuksen mitoituksesta saa poiketa tilapäisesti. Mutta mitä tehdä, jos kasvattajia on jatkuvasti liian vähän? Entä miten huolehditaan työturvallisuudesta? SuPerin asiantuntijat vastaavat kysymyksiin, joita varhaiskasvatuksen luottamusmiehiltä kysytään usein.

varhaiskasvatus lapsimäärä

Kuva: Mostphotos

Teksti Sonja Kähkönen

Kuinka paljon lapsia ryhmässä saa enintään olla?

Alle 3-vuotiaiden ryhmässä saa olla paikalla maksimissaan 12 lasta kolmea kasvattajaa kohden. Lapsia voi kuitenkin olla kirjoilla ryhmässä tätäkin enemmän. Kolme vuotta täyttäneiden ryhmissä saa olla maksimissaan 21 lasta kolmea kasvattajaa kohden.

Missä tilanteissa varhaiskasvatuksen mitoituksesta saa poiketa?

Lapsimäärä suhteessa kasvattajiin saa ylittyä vain tilapäisesti. Lain mukaan mitoituksesta poikkeaminen ei saa olla jatkuvaa eikä päivittäistä, vaan sen tulee olla luonteeltaan lyhytaikaista ja satunnaista. Luottamusmiesten kannattaisikin seurata pidemmällä aikavälillä, kuinka toistuvaa lapsiluvun ylittyminen on. Jos se alkaa olla pikemminkin sääntö kuin poikkeus, pitää työnantajan tehdä asialle jotain. Ennalta tiedossa oleviin työntekijöiden poissaoloihin pitää hankkia sijainen.

Mainos

Riittääkö, että mitoitus toteutuu päiväkodin tasolla, vaikka jostain lapsiryhmästä puuttuisi kasvattaja?

Valitettavasti yhden kasvattajan vaje lapsiryhmässä on sallittu, jos mitoitus koko päiväkodin tasolla toteutuu. Tilanne voi olla se, että joissakin lapsiryhmissä lasten poissaoloja on sen verran, että oikea mitoitus koko talon tasolla toteutuu. Tämä ei tietenkään ole hyvä asia siinä ryhmässä, jossa tehdään töitä vajaamiehityksellä.

Kenen vastuulla on huolehtia siitä, että paikalla on riittävä määrä kasvattajia?

Varhaiskasvatuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että työntekijöitä ja tarvittaessa sijaisia on riittävästi. Lastenhoitajat ja muut kasvattajat ottavasti helposti sijaisjärjestelyt harteilleen. On kuitenkin esimiehen tehtävä hankkia sijainen aina, jos tiedossa on, että joku henkilökunnasta on poissa. Esimiehen vastuulla on järjestellä työt yllättävissä tilanteissa ja huolehtia, että ryhmien mitoitus on oikealla tasolla.

Mikä on merkki siitä, että päiväkodin mitoitukseen on puututtava?

Lakiin on kirjattu kymmenen keskeistä tavoitetta, joiden pitäisi toteutua varhaiskasvatuksessa. Jos ne eivät toteudu, tulee päiväkotiin hankkia lisää sijaisia tai tehdä muita korjaustoimenpiteitä. Esimerkiksi lasten turvallisuus ei saa missään tilanteessa vaarantua. Jos taas vajaamiehityksen vuoksi joudutaan toistuvasti perumaan esimerkiksi suunniteltuja retkiä, kärsii varhaiskasvatuksen sisällöllinen laatu. Myös siinä tapauksessa asiaan pitää puuttua.

Miten pidetään huolta työturvallisuudesta, jos oikea mitoitus jää usein toteutumatta?

Jokaisen tulisi ottaa selvää, miten omalla työpaikalla ilmoitetaan vaara- tai poikkeustilanteista. Monilla työnantajilla on käytössä paperilomake, jolla vaaratilanteista voi ilmoittaa. Usein vaaratilanteet syntyvät juuri siksi, että paikalla on liian vähän henkilökuntaa huolehtimassa lasten turvallisuudesta. Tämä ilmoituskanava on tärkeä, sillä kertyneiden lomakkeiden avulla esimiehet voivat perustella työnantajalle lisäresurssien tarvetta tai esimerkiksi tarvetta tehdä muutoksia päiväkodin pihalla ilmenneelle vaaranpaikoille.

Päivän aikana saa pitää vain yhden 10 minuutin kahvitauon. Onko tämä riittävästi?

Lastenhoitajille kuuluu päivän aikana yksi 10 minuutin kahvitauko. Tämän tauon lisäksi lastenhoitajille kuuluu niin sanottu joutuisa ruokailu eli he syövät lasten kanssa työn lomassa.

Näissä tilanteissa lastenhoitajalle syntyy ylitöitä

Työvuorolista on annettava lastenhoitajien nähtäväksi viimeistään viikkoa ennen työaikajakson alkua. Tämän jälkeen listaa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, ettei joku lapsista tulekaan päiväkotiin.

Aina ei synny ylityötä, vaikka esimies pidentäisi jo sovittua työvuoroa. Edellytyksenä kuitenkin on, että muutoksia tehdessään esimies muuttaa kahta työvuoroa samanaikaisesti.

– Jos esimies esimerkiksi pidentää toista työvuoroa kaksi tuntia, tulee hänen siinä samassa yhteydessä lyhentää toista työvuoroa kaksi tuntia. Muussa tapauksessa työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa jo vahvistettuja työvuoroja, ellei työntekijä siitä itse sovi esimiehen kanssa, sanoo SuPerin sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen.

Hän muistuttaa, ettei työvuoroon saa tehdä muutoksia enää sen jälkeen, kun työvuoro on jo alkanut. Tästä on olemassa työtuomioistuimen päätös.

Varhaiskasvatuksessa tulee toisinaan eteen myös tilanteita, joissa viimeistä lasta ei haeta sovittuun aikaan ja lastenhoitaja joutuu siksi venyttämään työvuoroaan.

– Tämä sovitun työvuoron yli menevä aika on aina ylityötä.

Kysymyksiin vastasivat SuPerin ammatillisen edunvalvonnan asiantuntija Johanna Pérez ja sopimusedunvalvonnan sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen.

Juttua muokattu 22.10. ja täsmennetty kahvitaukoihin liittyvää kohtaa.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Sairastuin lomalla – voiko lomapäiviä siirtää? Huomioi nämä asiat, jos sairastut ennen vuosilomaa tai sen aikana

Suora kysymys: Kuinka paljon saan lomarahaa?

Työnantaja laski loma-ajan palkan väärin – lähihoitaja sai korvauksia yli 1 400 euroa