Kysele ja varmista – viisi vinkkiä vieraskielisten työkavereiden huomioimiseen

Ulkomailta saapuu Suomeen yhä enemmän työntekijöitä sosiaali- ja terveysalan töihin. Vaikka perehdyttäminen ja kielitaidon varmistaminen ovat työnantajan vastuulla, jokainen meistä voi pienillä teoilla vaikuttaa siihen, että uudet työkaverit tuntevat itsensä tervetulleiksi.

Kuvitus: Robert Ottosson

Teksti Saija Kivimäki

Ota selvää etukäteen

Vaikka työhön perehdyttäminen on työnantajan vastuulla, uuden työntekijän opastamiseen ja ohjaamiseen osallistuu koko työyhteisö. Kun työpaikallesi on tulossa ulkomaalaisia työntekijöitä, pyydä työnantajaltasi lisätietoa: Mistä maasta uudet työntekijät tulevat, millainen peruskoulutus ja kielitaito heillä on? Millaisia työtehtäviä he tekevät ja kuinka itsenäisesti heidän odotetaan työskentelevän? Miten työntekijöiden perehdytys järjestetään ja kauanko se kestää? Saavatko työntekijät työnohjausta?

 

Kysy kielitaidosta

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan töissä työntekijöiltä edellytetään riittävää suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Työtä pitäisi pystyä tekemään potilasturvallisuuden vaarantumatta, mikä edellyttää kykyä kommunikoida eri tavoin puhuvien ihmisten kanssa. Joku saattaa vääntää murretta, toisen puhe voi olla muuten vain epäselvää. Myös kirjaukset on osattava tehdä asianmukaisesti. Kysy työnantajaltasi, miten työpaikallasi on määritelty riittävä kielitaito ja miten se varmistetaan? Entä miten työnantaja varmistaa kielitaidon kehittymisen?

 

Varmista työturvallisuus

Useimmilla ulkomaisilla työntekijöillä on kotimaassaan hankittu vankka pohjakoulutus, mutta Suomessa he päätyvät matalamman koulutustason hoiva-avustajan tehtäviin. Mitkä ovat työnantajan suunnitelmat heidän sijoittumisestaan eri tehtäviin nyt ja tulevaisuudessa? Milloin vieraskielinen työntekijä lasketaan mukaan mitoitukseen? Milloin ja miten omavalvontasuunnitelma päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta?

Mainos

 

Kysele kuulumisia

Työyhteisöille ei usein anneta aikaa valmistautua ulkomaisten työntekijöiden saapumiseen, ja tilanne voi hämmentää niin saapuvia työntekijöitä kuin työpaikan vanhoja konkareita. Työtä tehdään kuitenkin yhdessä, ja parhaiten se onnistuu, kun työntekijät tulevat tutuiksi toinen toisilleen. Pyydä uudet työkaverit mukaan kahvipöytäkeskusteluihin ja yhteisiin vapaa-ajan rientoihin. Kysele heidän kuulumisiaan ja tarjoudu auttamaan, jos he tarvitsevat tukea jossain asiassa.

 

Kerro ammattiliitosta

Kerro uudelle työntekijälle SuPerista ja ota hänet mukaan ammattiosaston toimintaan. Kerro, että Suomessa on turvallista kuulua ammattiliittoon ja että liitto ajaa kaikkien jäsentensä etua. Suomalaisista palkansaajista noin 60 prosenttia kuuluu johonkin ammattiliittoon. Tuntevathan uudet työntekijät myös työpaikan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun?

Vinkit antoivat SuPerin asiantuntijat Leena Kaasinen, Elina Kiuru ja Niina Laitinen.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Pelottaako suoraan puhuminen? – Oikeanlainen rehellisyys kannattaa

Kotihoidossa on paljon korjattavaa, mutta asiakkaat eivät ole se syy, miksi hoitajat vaihtavat työpaikkaa

”Kaksi tuntia lisää työmatkoihin, ei kiitos!” – Hyvinvointialueiden säästöt tarjoavat pienten paikkakuntien lähihoitajille vain huonoja vaihtoehtoja