Tutkimus: Vuodeosastolla joka kymmenennellä sairaalainfektio

Terveyskeskuksen vuodeosastoilla todettiin sairaalainfektio noin 9,5 prosentilla potilaista. Tutkimus tehtiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Infektio, vuodeosasto, sairaala, leikkaus

Infektio voi nelinkertaistaa sairaalakustannukset. Kuva Ingimage.

Oulun yliopistossa tehdyn väitöskirjatutkimuksen mukaan sairaalainfektiot kuormittavat terveydenhuoltoa ja aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia. Väitöstutkimuksessa selvisi, että tekonivelleikkauksen jälkeinen infektio lähes nelinkertaistaa sairaalakustannukset.

Tutkimuksessa selvitettiin sairaalainfektioiden määrää sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, PPSHP, terveyskeskusten että Oulun yliopistollisen sairaalan, OYS,  vuodeosastoilla. Lisäksi analysoitiin tekonivelleikkauksen jälkeisen tekonivelinfektion hoidon sairaalakustannuksia.

Menetelminä sairaalainfektioiden määrän tutkimiseen käytettiin terveyskeskusvuodeosastoilla yhden päivän otantaa ja yliopistosairaalan vuodeosastoilla kolmen vuoden ilmaantuvuusseurantaa. Antibioottihoitoa saavista potilaista prosentilla ei todettu kriteereitä täyttävää infektiota. OYS:n vuodeosastoilla hoidetuista potilaista 4,5 prosentilla todettiin OYS:ssa saatu sairaalainfektio.

Yleisimpiä infektioita sekä terveyskeskuksessa että yliopistollisessa sairaalassa olivat leikkausalueen infektiot, keuhkokuumeet ja virtsatieinfektiot.

Tavallisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen sairaalakustannus oli keskimäärin 7200 euroa ja se aiheutti keskimäärin neljä sairaalahoitopäivää. Tekonivelinfektion hoidon sairaalakustannus oli keskimäärin 19 000 euroa vaihteluvälin ollessa 5 000–63 000 euroa. Tämä aiheutti keskimäärin 16 hoitopäivää vaihteluväliltään 8–64 päivää.

Sairaalainfektioiden määrä sekä PPSHP:n terveyskeskusten että OYS:n vuodeosastoilla on kansainvälistä tasoa. Merkittävä osa potilaista saa antibioottihoitoa terveyskeskusten vuodeosastolla ilman selkeää infektiota. Leikkauksen jälkeinen tekonivelinfektio lähes nelinkertaistaa tekonivelleikkauksen sairaalakustannukset.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Perushoitaja Lissu Gåsman on sairaalamaailman konkari ja haavojen asiantuntija – ”Painehaavojen ehkäisy on koko haavanhoidon ydin”

Lääkintävahtimestari Jarno Luukkonen: ”Työssä parasta on monipuolisuus”

Lähihoitaja Jenna Luomansuu: ”Asukas sanoi, että sydän on kotona”