Kymmenen vinkkiä, joiden avulla vähennät aivojen ylikuormitusta hoitotyössä

Hoitotyössä joutuu tekemään montaa asiaa yhtä aikaa ja työ keskeytyy usein. Näistä syistä hoitajan aivot ovat kovilla.

hoitotyö kuormittaa aivoja

Kognitiivisella ergonomialla voidaan lisätä työn sujuvuutta ja työhyvinvointia sekä parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta. Kuva Ingimage

Teksti Minna Lyhty minna.lyhty@superliitto.fi

Hoitotyö on yhä enemmän aivotyötä, jossa tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi. Lähihoitajat raportoivat suullisesti ja kirjallisesti, ratkaisevat ongelmia, pitävät mielessään suuren määrän muistettavia asioita ja keskittyvät hoitotoimenpiteisiin. Työn tekemistä saattaa häiritä ympärillä oleva häly. Tehtävät myös keskeytyvät usein.

Mainos

Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Työterveyslaitoksen yhteisessä kehittämishankkeessa huomattiin, että aivojen kuormitusta voidaan vähentää yksinkertaisilla keinoilla. Näillä kymmenellä vinkillä hoitotyön saa sujuvammaksi:

  1. Jokaisessa työtilassa säilytetään tarvikkeet ja paperit samassa paikassa, jotta ne ovat helposti löydettävissä.
  2. Pyynnöt, viestit ja muut huomiota vaativat asiat kerätään samaan paikkaan.
  3. Kun tarvitsee rauhaa työtehtävään, esimerkiksi kirjaamiseen, osoitetaan se jollakin merkillä tai vetäydytään hiljaiseen työtilaan.
  4. Ei keskeytetä toisen työtä. Sovitaan, milloin ja millä tavalla voi kysyä muilta lisätietoa tai kannanottoa.
  5. Käytetään sähköisiä apuvälineitä, jotta tarvittavat tiedot ovat mukana ja asiat voi kirjata saman tien.
  6. Päivän työtehtävät merkitään listalle, jotta muistaminen on helpompaa. Tehdään yksinkertaisia tarkastuslistoja työtehtäviä varten.
  7. Pidetään suulliset raportit tiiviinä ja hiljaiset raportit selkeinä ja perusteellisina.
  8. Luodaan ohjeet siitä, miten priorisoidaan työtehtävät.
  9. Vahvistetaan osaamista asioissa, jotka koetaan vaikeiksi.
  10. Kehitetään työnjakoa siten, että kaikkien asiantuntemus saadaan käyttöön.

 

Lue lisää vinkkejä kognitiivisen ergonomian parantamiseen Työterveyslaitoksen sivuilta.

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Perushoitaja Lissu Gåsman on sairaalamaailman konkari ja haavojen asiantuntija – ”Painehaavojen ehkäisy on koko haavanhoidon ydin”

Lääkintävahtimestari Jarno Luukkonen: ”Työssä parasta on monipuolisuus”

Lähihoitaja Jenna Luomansuu: ”Asukas sanoi, että sydän on kotona”