Hoitajien työpaikkahuumoria tutkinut yliopettaja Pirjo Vesa: ”Huumori on hoitajalle työyhteisön liimaa”

Yliopettaja Pirjo Vesa tutki sairaalan osastolla hoitajien työpaikkahuumoria. Mustakin huumori kuuluu asiaan, kun työskennellään raskaiden teemojen parissa.

Kiireessä ja vähän väsyneenä hoitajille sattuu kaikenlaista vähemmän vakavaa, Pirjo Vesa tietää. Kuva: Anna Autio

Teksti Jenna Parmala

Kuuluuko huumori työpaikalle?

Mitä suurimmassa määrin! Huumori on kuin liimaa ihmisten välillä.  Kaikissa hoitoalan työpaikoissa ei synny työyhteisöä, mutta kun sellainen syntyy, mukana on yleensä myös huumoria. Työpaikan yhteinen huumori paitsi synnyttää yhteisöjä, myös kertoo paljon siitä, miten työpaikalla voidaan. Vitsaileva hoitaja tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Turvallisessa työyhteisössä kaikki voivat heittää herjaa ja tuntevat huumorin rajat. Esimerkiksi uskonnosta ja politiikasta vitsaillaan harvoin työpaikalla. Jokaisella työyhteisöllä on myös omia kipupisteitä ja rajoja, joita ei huumorinkaan keinoin voida ylittää. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kollegojen loppuunpalamiset tai irtisanoutumiset.

Mikä hoitajia naurattaa?

Vietin kolme vuotta tarkastellen hoitajien huumoria. Harvoin hoitajat itse huomaavat, kuinka paljon huumorijuttuja kuuluukaan heidän työpäiviinsä. Esimerkiksi sairaalan osastolla hoitajahuumoria syntyy paljon sairaalan sisäisestä hierarkiasta ja sen sekoittamisesta. Toinen varma naurattaja on tilannekomiikka. Kiireessä ja vähän väsyneenä sattuu kaikenlaista vähemmän vakavaa. Kerran eräs hoitaja laittoi pukukopissa työvaatteita ylleen samaan aikaan kun jutteli kaverilleen. Vasta osastolla hän huomasi riisuneensa uudelleen työvaatteet ja pukeneensa taas arkivaatteet ylleen.

Tutkimuksessani huomasin, että työkavereiden ja yksin viihtyvien lisäksi työyhteisöissä oli usein huumoriystäviä. He vitsailivat paljon keskenään, luottivat toisiinsa ja uskalsivat puhua kipeistäkin asioista. Usein tällaiset ystävykset tulivat läheisiksi ja tapasivat myös työajan ulkopuolella.

Näkyykö työpaikoilla musta huumori?

Mustaa huumoria näkyy aina, kun työskennellään raskaiden teemojen parissa. Musta huumori auttaa keskustelemaan vakavistakin asioista ja voi helpottaa oloa ahdistavan tilanteen jälkeen. Huumori voi pelastaa hoitajan pahastakin paikasta. Eräät kiristyneiden tehokkuusvaatimusten kanssa painiskelevat hoitajat olivat luoneet työpaikalleen kokonaisen mielikuvitusmaailman, jossa asiat olivat nurinkurin. Kun työssä ahdisti, he saattoivat puhua tästä kuvitellusta todellisuudesta, siellä he olivat pomoja, tekivät isoja päätöksiä alaistensa päiden menoksi ja nauttivat suuripalkkaisten eduista. Kun mustaa huumoria on, työpaikalla pärjätään vielä. Kun kiire ja ahdistus muuttuvat sietämättömiksi, huumori yleensä katoaa.

Käyttävätkö hoitajat huumoria työssään?

Moni hoitaja on etevä huumorin käyttäjä. Vaatii tarkkuutta nähdä, minkälaisessa tilanteessa vitsi potilaalle on sopiva. Huumorilla voi saada hoidettavan rentoutumaan, olematta silti liian henkilökohtainen. Ajattelen, että hoitajat tuovat huumorillaan iloa ja helpotusta monien ihmisten päivään. Pomo voi käyttää huumoria tullakseen alaistensa kanssa samalle tasolle. Huumorilla voi rikkoa hierarkioita hoitotyössä ja aloittaa keskustelun. Toisaalta selän takana lauottu huumori voi voimistaa hierarkioita. Esimerkiksi sairaalamaailmassa on tavallista, että hoitajat vitsailevat tiukasta nokkimisjärjestyksestä omassa porukassaan, eivätkä lääkärien kanssa.

Mainos

Tekeekö huumori aina hyvää?

Huumorin keinoin voi saada aikaan myös pahaa. Kun pienessä porukassa on hauskaa ja turvallista, ei ehkä tee mieli tutustua sen ulkopuolisiin ihmisiin. Mielikuvitus liittyy vahvasti huumoriin ja tiiviissä huumoriporukassa etäiselle työntekijälle saatetaan kuvitella esimerkiksi kokonainen elämä yksityiskohtineen ilman, että kukaan koskaan oikeasti tutustuu häneen.

Työpaikan huumoriveikoilla on myös paljon valtaa. He ovat usein pidettyjä ihmisiä ja saavat siksi tuntea olonsa turvallisiksi työyhteisössä. Kun tällainen ihminen käyttää valtaansa väärin, huumorista saattaakin tulla inhottavaa piikittelyä ja uhkaava ase. Jokaisella työpaikalla tulisi tehdä selväksi, että kiusaaminen, huumorinkin varjolla, on kielletty.

Pirjo Vesa

  • Metropolian yliopettaja, vastuualueena terveystieteet.
  • Tutkinut hoitajayhteisöjen huumoria vuosina 2002-2005. Väitöskirja aiheesta julkaistiin vuonna 2009.
  • On kiinnostunut erityisesti huumorin luomista mahdollisuuksista dialogiin.
  • Tutkii tällä hetkellä pääasiallisesti uniterveyttä.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Geriatrian professori Esa Jämsen: ”Ikäihmisten hoito on hyvin vaikeaa ja siksi niin kiinnostavaa”

Psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen: ”Kaikkien tulisi päästä mielenterveyspalvelujen piiriin”

Miksei työelämän ongelmia viedä eteenpäin, työoikeuden asiantuntija Jaana Paanetoja?