Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen: ”Vankilaan päätyvä nainen ei ole mikään hirviö”

Rikollisessa maailmassa naisella ei ole mitään arvoa. Sukupuolten valtarakenteen murtamiseksi naiset tarvitsevat turvallisen paikan toipua, sanoo Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen.

Kaisa Tammi-Moilanen on tehnyt uraauurtavaa työtä naisvankien aseman parantamiseksi. Kuva: Anna Autio

Teksti Saija Kivimäki

Mistä syistä naiset päätyvät vankilaan?

Yleisin syy vankilaan päätymiseen on väkivalta, ja naisilla se on yleisempi syy kuin miehillä. Väkivaltatuomiot ovat suhteellisen pitkiä, mistä myös kertyy enemmän vankilapäiviä. Toinen yleinen syy ovat huumausainerikokset.

Mitkä ovat yleisimmät naisvankeihin liittyvät väärinkäsitykset?

Yleistä mielikuvaa ohjaa se, mistä lehdet kirjoittavat eli todella poikkeavista rikoksista. Ihmisten mielissä ovat otsikoissa olleet nimikkotapaukset, rikoshistorian erikoisuudet. Monilla ammattilaisillakin on vahvana ajatus siitä, että naisen täytyy olla hirviö tehdäkseen rikoksia. Ajatellaan, että se on heidän ominaisuutensa, eikä nähdä rikollisten tekojen taustalla vaikuttavia syitä.

Millaista on olla äiti ja vanki?

Se, että äiti syyllistyy vakavaan rikokseen ja päätyy vankilaan, koskettaa lapsia aina, vaikka he olisivat kuinka varhain sijoitettuja ja turvallisessa ympäristössä kasvamassa. Lähes 70 prosentilla naisvangeista on alaikäisiä lapsia, ja vanhemman vankeus koskettaa vuosittain tuhansia lapsia. Äitiys motivoi monia muutokseen, mutta toipumista ei saa ladata lapsen harteille. Perhetyö kuuluu vankilan velvollisuuksiin, se on myös toisen polven auttamista, kun tiedetään, että päihdeongelmat ja huono-osaisuus periytyvät. Äidin ja lasten kohtaamiset vankeusaikana ovat tärkeitä, vaikka niistä ei alkaisikaan mikään pullantuoksuinen vanhemmuus.

Millaisia ovat vankilassa olevien naisten päihdeongelmat?

Päihdeongelmat ovat samoja kuin muualla yhteiskunnassa. Jätevesitutkimukset ovat osoittaneet, että Subutexin ja amfetamiinin käyttö on yleistä, ja näin on myös vankilassa. Naisten ja miesten päihteidenkäytössä en näe juurikaan eroa. Naisten tarinoissa korostuu hieman lääkkeiden väärinkäyttö, mikä ehkä kertoo, miten naisten ahdistusta yritetään parantaa lääkkeillä. Jos alla on alkoholilla alkanut päihdeongelma, lääkkeiden lisääminen siihen vie nopeasti pahempiin ongelmiin.

Miksi naiset ja miehet tulisi sijoittaa omiin vankiloihinsa?

Nais- ja miesvankiloita vastustetaan usein vetoamalla siihen, että olemme tasa-arvoinen yhteiskunta. Vankilassa olevia naisia tasa-arvo ei ole koskettanut mitenkään: he eivät ole saaneet päivähoitopalveluita lapsilleen, hakeutuneet uusille aloille tai nauttineet siitä, että naisten koulutustaso on noussut. Alamaailmassa ja huumeiden käyttäjien maailmassa naisen mahdollisuus nousta mihinkään asemaan on olematon. Naisilla on vain seksiarvo, ja he oppivat tämän nopeasti. Naiset tarvitsevat turvallisen toipumispaikan ja mahdollisuuden opetella, mikä on normaalia käytöstä. Meillä on naisia, jotka eivät tiedä, että tuuppiminen ja töniminen on väkivaltaa, tai että ei ole oikein, että mies tarkkailee naisen puhelimenkäyttöä. Samoista syistä naiset tarvitsevat turvapaikkoja myös vankilan ulkopuolella, esimerkiksi päihdepalveluissa.

Mitä erityisiä palveluita naiset tarvitsevat vankilassa?

Vankilan velvollisuus ei ole vain panna täytäntöön rangaistuksia, vaan sen on myös pyrittävä vaikuttamaan vankien elämänhallintaan, että he voisivat paremmin pärjätä päihteettömänä ja poissa rikoksista. Naisia täytyy kohdella kunnioittavasti, jotta saataisiin palautettua edes osa heidän itsearvostaan. He ovat hyvin itsemurha-alttiita. Naisilla on myös paljon terveydenhuollon tarpeita, erityisesti lisääntymisterveyteen liittyviä, ja he tarvitsevat neuvontaa, ohjausta, ehkäisyä ja tautien hoitamista.

Millaista terapiaa naiset tarvitsevat?

Usein ajatellaan, että terapia on kaiken a ja o, mutta olen vuosi vuodelta tullut vakuuttuneemmaksi, että kun taakkaa on tarpeeksi, puhuminen ei yksin auta. Joskus se, että löydetään elämään jotain uutta hyvää ja saadaan onnistumisen kokemuksia, voi olla tärkeämpää kuin menneiden ruotiminen. Hyvä esimerkki tästä on erilaiset vankien kanssa toteutetut taideprojektit. Tässä porukassa uskon toimintaan ja toiminnan kautta toipumiseen. Osalla vangeista on lisäksi niin puutteellinen kielitaito tai heiltä puuttuu sopivat käsitteet, ettei terapiapuhe ole edes mahdollista.

Parantaako vankila naiset?

Meillä kaikilla on kokemuksia elämän pohjakosketuksista, jolloin on vain kaksi suuntaa, luovuttaa tai etsiä jotain uutta, ja vankilassa osalle naisista näin tapahtuukin. Suurin osa naisvangeista on ensikertaisia eli eivät tule toista kertaa. Vankila antaa mahdollisuuden muutokseen, mutta kukaan ei parannu, jos ei itse halua. Pidän sitä tavoiteltavana, mutta helppoa se ei ole.

Miten paluuta vapauteen tulisi tukea?

Reilu yhteiskunta antaa ihmiselle uuden mahdollisuuden. Tässä työssä näen valitettavan usein, että vanhan yli ei pääse millään, rikoksentekijöitä ei haluta naapuriin asumaan tai omaan yksikköön hoitoon. Ihminen tarvitsee turvallisen paikan asua, hoitokontaktin, joka auttaa tarvittaessa, jotain mielekästä tekemistä ja jonkin tavan olla osaa yhteiskuntaa. Naisille syntyy vankilassa tosi usein tarve auttaa toista, tai ainakin he haaveilevat siitä. Olisi hienoa, jos sellaiselle toiminnalle olisi mahdollisuuksia.

Kaisa-Tammi Moilanen

  • Vanajan vankilan ja Hämeen yhdyskuntaseuraamon johtaja
  • Rikosseuraamuslaitoksen naiserityisen työn asiantuntija
  • Tehnyt uraauurtavaa työtä naisvankien aseman parantamiseksi

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Koti vai kodinomainen? Vanhuus on erilaista kotona ja palvelutalossa

Pientä lasta naurattaa ”pieaju” – Aikuinen voi osallistua lasten ilonpitoon, vaikkei aina ymmärtäisi sitä

Takuusäätiön asiantuntija Hanna Siltanen: ”Niukkuutta ei ratkaista aina pelkällä budjetoinnilla”