Oletko sydänystävän kanssa samassa työssä?

Hoitoalalla ystävä löytyy usein työpaikalta, sillä yhteinen arvomaailma ja kokemukset yhdistävät ihmisiä. Toisinaan työystävyys voi kuitenkin kuormittaa enemmän kuin se antaa.

Kuva: Matti Westerlund

Teksti Jenna Parmala

Se voi alkaa katseiden kohtaamisesta ja jaetusta hymystä, siitä tunteesta, että tuo tuossa ymmärtää minua paremmin kuin muut.

– Hoitoala on otollinen ystävyyssuhteille. Työntekijöillä on usein samanlaista taustaa ja jaettuja arvoja. Ystävyys työkaverin kanssa voi antaa voimaa raskaaseen työhön ja auttaa selviytymään haastavistakin tilanteista, sanoo työnohjaaja ja henkilöstöjohdon valmentaja Riitta Malkamäki. Hän on ohjannut paljon sote-alan työyhteisöjä ja ollut aikoinaan suunnittelemassa ensimmäistä lähihoitajatutkintoa.

Usein ystävyyssuhde alkaa niin, että kaksi samanhenkistä työkaveria alkaa soitella toisilleen tai muuten pitää yhteyttä myös vapaa-ajalla. Vähitellen yhteydenpito muuttuu esimerkiksi yhteisiksi iltalenkeiksi, joiden aikana puhutaan muustakin kuin työstä.

Se on Malkamäen mukaan hyvä asia.

– Ystävyys on terveellä pohjalla, kun sen sisälle mahtuu kokonainen ihminen, eikä vain hänen työrooliaan.

Hoitotyön arjessa on paljon tapahtumia, joita on vaikeaa tai kiellettyä jakaa työajan ulkopuolella. Potilaan kuolemasta tai asiakkaan herättämästä huolesta puhutaankin usein vain työkavereiden kanssa. ​Tilanteet voivat olla vakavia ja tunteita käsitellään eri tavoin, siksi hoitajien työkulttuuri voi olla herkkä ja raisu samaan aikaan. Hoitoalalle on usein kehittynyt omalaatuinen musta huumori.

Ystävä saa ylennyksen

Monet sote-alan ystävyydet ovat ​Malkamäen mukaan saaneet alkunsa jo opiskeluaikoina. Se voi jatkua vielä yhteisellä työpaikallakin.

– Tervehenkinenkin ystävyys, jossa puhutaan muustakin kuin töistä, voi joutua koetukselle, kun roolit työpaikalla muuttuvat.

Riitta Malkamäki muistuttaa, että työystävyys on aina alisteinen työyhteisön arjelle ja rakenteelle. Ne voivat muuttua nopeasti.

– Jos esimerkiksi työkaveri saa yllättäen ylennyksen ja paremman palkan, ystävyyssuhde ​saattaa kaivata päivityskeskustelun, jossa puhutaan yhdessä avoimesti siitä mitä uusi tilanne ystävyydelle tarkoittaa ja miten ystävyys kummankin näkökulmasta parhaiten toimii.

Silloin kannattaa ​myös pohtia niitä asioita, joita ystävyydessä arvostaa työpaikan ulkopuolella. Voi olla, että ystävyys katkeaa ja muuttuu taas työkaverisuhteeksi tai sitten suhde siirtyy yhä enemmän työpaikan ulkopuolelle ja muuttuu vapaa-ajan ystävyydeksi.

Älä pelasta ystävää pulasta

Työpaikalta löydetty paras ystävä voi tuoda iloa ja voimaa arkiseen aherrukseen. Asetelmassa on kuitenkin myös ansakuoppansa.

– Liian usein käy niin, että sille työpaikan ystävälle kerrotaan ne työpaikan hankalat tai pahalta tuntuvat asiat, jotka pitäisi kertoa esimiehelle, sanoo Malkamäki.

Voi käydä niinkin, että työkaveri joutuu liikaa kuuntelemaan vuodatusta työpaikan epäkohdista tai työkaverin pitkittyneitä oman elämän kriisejä.

– Kun on lämmin sydän, on vaikea kieltäytyä kuuntelemasta ja silloin tilanteet voivat muodostua aika uuvuttaviksi.

Parhaan ystävän rooli vie joskus energiaa.

– Yleensä ystävää pitäisi auttaa kaikissa ongelmissa, mutta työpaikalla tilanne on ​erilainen, ​Malkamäki toteaa.

Työpaikalla työ​n ​on mentävä ystävyyden edelle. ​ Se ​voi tarkoittaa, että työntekijän ei ​ole viisasta pelastaa parasta ystäväänsä pinteestä, esimerkiksi ​joissakin palautteen käsittelyä edellyttävissä tilanteissa.  Eikä todellinen ystävä sellaista työpaikalla pyydäkään.

– ​Palaute on aina lahja ja mahdollisuus kehittyä. Se on osoitus välittämisestä, vaikka se joskus kirpaiseekin.

Kun puhutaan yhdessä pahaa

Kun työpaikan ystävyys muuttuu haastavaksi, ystävykset ​helposti eristäytyvät vuorovaikutuksesta muun tiimin kanssa. ​Saattaa seurata ”me vastaan maailma” -tilanne.

– Silloin ei ​puhuta välttämättä enää ystävyydestä, vaan vain jaetusta näkökulmasta ja sen lietsomisesta. Ystävyys rakentuu yhden asian ympärille. Työkaverin kanssa saatetaan puhella pitkät pätkät siitä, mikä kaikki työpaikalla on epäoikeudenmukaista tai väärin, sanoo Malkamäki.

Pahan puhuminen yhdistää, sillä molempien osapuolten on pakko luottaa siihen, etteivät omat puheet kantaudu työyhteisön korviin. Suhde saattaa tuntua merkitykselliseltä ja ainutlaatuiselta, mutta kun pintaa vähän raaputtaa, alta ei löydy ystävyyttä, vaan korkeintaan jaettu, ​hyvin kapea näkökulma. Jos epäkohdat työpaikalta poistetaan, ystävyksille voi jäädä tyhjä olo. Näkökulman vaihtaminen yhteiseen kehittämiseen ja onnistumiseen voi olla työlästä.

Tulehtuneessa tilanteessa pahoja sanoja muista työkavereista on saatettu supattaa ystävän korvaan jo pitkään.

– Sellaisesta pahanpuhumisen kierteestä on joskus mahdotonta löytää kunniallisen paluun tietä takaisin vuorovaikutukseen työyhteisön kanssa, Malkamäki toteaa.

Klikkejä vai neutraali maaperä?

Me vastaan muut -tilanne voi joskus päättyä siihen, että toinen ystävistä havahtuu ja kaipaa takaisin työyhteisön jäseneksi. Työpaikkaystävän vahva ​mielipide ja häntä kohtaan tunnettu lojaalius syö​vät kuitenkin omaa rohkeutta.

Tällaisessa tilanteessa työtiimit saapuvat usein ​työnohjaukseen tai jopa sovitteluun.

– ​Usein kaivan kynän ja paperia esiin ja piirrän heille mallin työyhteisöstä, jossa ​vastakkainasettelut ovat muodostuneet. On klikkiydytty, kuten usein sanotaan, samalla kun osa yrittää pysyä neutraalilla maaperällä. Kun työntekijät tunnistavat kuvauksesta oman tilanteensa, he uskaltavat usein jo hieman nauraakin sille.

Malkamäki muistuttaa, että työnohjaus on mahdollista kaikille työyhteisön jäsenille.

– Työtä ja työtapoja on mahdollista kehittää, kun asioista puhutaan esimiehelle tai työnohjauksessa.​ Jos esimies ei saa tietää ongelmatilanteista, hän ei osaa ohjata tiimiään esimerkiksi työnohjaukseen purkamaan raskaita tilanteita yhdessä, hän huomauttaa.

Kateutta ja kaipausta

Kahden työkaverin välinen ystävyys saattaa sisältää sellaista iloa ja virtaa, jota muu työyhteisö kadehtii ja kaipaa.

­– Onkin hyvä muistaa, että työyhteisössä koetun ystävyyden on paras tuoda hyvää koko yhteisölle, Malkamäki muistuttaa.

Kysymys, jonka hän työyhteisölle ​usein esittää on: ​Miten työpaikan ystävyydet parhaalla mahdollisella tavalla palvelevat koko yhteisöä?

– On tärkeää myös päättää, miten toimitaan silloin, jos asiasta muodostuu työyhteisössä ongelma.

Voi olla, että ystäväkaksikon kadehtiminen kertoo siitä, että koko työyhteisö kaipaisi enemmän yhteisiä asioita, naurua ja arvostuksen osoituksia.

– On tärkeää ylipäätään voida luottaa siihen, että tämä minun työkaverini haluaa minulle hyvää, vaikka hän ei olekaan paras ystäväni.

 

Työkaverit somessa

 • Tehdäänkö työyhteisössä Facebookissa töitä? Työntekijä voi perustaa itselleen uuden profiilin vain työasioita varten.
 • Kerro esimiehelle ja työkavereille avoimesti, jos haluat pitää sosiaalisen median tilisi mieluummin yksityisinä. Suoruus estää turhat tulkinnat ja arvuuttelut.
 • Facebookissa on mahdollista hallinnoida yksityisasetuksilla, mitä päivityksiä ketkäkin kaverit näkevät.
 • Pomon tai työkavereiden kanssa ei tarvitse olla some-kaveri, jos ei halua.

 

Pomon bestiksen rankka rooli

 • Esimiehen ja alaisen ystävyys voi olla haastavaa, eikä sellaista yleensä suositella, mutta se on mahdollista.
 • Tilanne on vaikeampi alaiselle, sillä hänen saamiaan etuja seurataan yleensä työyhteisössä tarkasti.​
 • Esimiehen on huolehdittava siitä, ettei alainen saa työpaikalla etua ystävyydestä.
 • Esimies ei esimerkiksi saa kertoa ystävälleen etukäteen tietoja, jotka hän aikoo vasta myöhemmin ilmoittaa koko työyhteisölle.

 

Selvitä välirikko ex-kaverin kanssa

 • Kun ystävyys työpaikalla päättyy, seurauksena saattaa olla välirikko.
 • Työtehtävät tulisi kuitenkin kyetä hoitamaan samalla tavalla kuin ennenkin, katkennut ystävyys ei saisi kuormittaa työyhteisöä tarpeettomasti.
 • Mykkäkoulun sijaan on hyvä sopia yhteiset pelisäännöt entisen ystävän kanssa ja se, minkälaisissa asioissa voidaan olla päivittäin tekemisissä. ​
 • Sama koskee myös työpaikalla muodostuneita parisuhteita ja niiden päättymistä.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Koti vai kodinomainen? Vanhuus on erilaista kotona ja palvelutalossa

Pientä lasta naurattaa ”pieaju” – Aikuinen voi osallistua lasten ilonpitoon, vaikkei aina ymmärtäisi sitä

Takuusäätiön asiantuntija Hanna Siltanen: ”Niukkuutta ei ratkaista aina pelkällä budjetoinnilla”