Flunssalta on vaikea välttyä, mutta iän myötä vastustuskyky kehittyy

Imeskeltävällä sinkillä ja C-vitamiinilla flunssan kestoa voi usein lyhentää huomattavasti.

Flunssa on kiusallinen riesa, joka voi iskeä useita kertoja vuoden aikana. Kuva: Ingimage

Teksti Hanna Vilo

Ensin huonot uutiset: flunssatar­tunnoilta on äärimmäisen vai­keaa välttyä kokonaan. Keski­määrin suomalainen aikuinen sairastaa kaksi nuhakuumetta vuodessa, kun taas lapsilla nii­tä kertyy jopa kuusi. Virukset tarttuvat kosketustartunnan lisäksi myös ilmasta pisaratartuntana, ja siksi niiltä on vai­keaa suojautua kokonaan.

Jatketaan kuitenkin heti perään hy­villä uutisilla: Mitä vanhemmaksi ih­minen tulee, sitä harvemmin hän kes­kimäärin sairastuu nuhakuumeeseen. Helsingin yliopiston dosentti ja yleis­lääkäri Harri Hemilän mukaan ilmiö johtuu siitä, että elimistö oppii tunnis­tamaan taudinaiheuttajia vuosien var­rella, jolloin vastustuskyky kehittyy.

– Kun sairastamme virustaudin, eli­mistöömme jää muisti sen aiheutta­neesta viruksesta. Flunssaa aiheuttavia viruksia on kuitenkin olemassa yli sa­ta, joten kaikkia elimistö ei voi oppia tunnistamaan.

Vain erakkona välttyy viruksilta

Hengitystieinfektioiden hoitoon pereh­tynyt Hemilä on varsin epäileväinen erilaisten flunssan ehkäisyyn tarkoitet­tujen toimenpiteiden kanssa.

– Sanon usein, että ainoa tapa vält­tyä kokonaan flunssalta on muuttaa metsän keskelle mökkiin ja asua siellä erakkona, sillä flunssat tarttuvat siellä, missä on muita ihmisiä.

Virukset ovat salakavalia taudinaiheuttajia.
Joka kerta kun joku yskii, ilmaan tulee
virusta sisältäviä pisaroita.

Virukset ovat melkoisen salakavalia taudinaiheuttajia, jotka saattavat vaa­nia lähes kaikkialla. Joka kerta, kun jo­ku yskii, ilmaan tulee virusta sisältäviäpisaroita.

Kun flunssainen ottaa kiin­ni ovenkahvasta, siihen jää viruksia. Ja vaikka työpaikalla yrittäisi välttää tar­tuntoja tai olla tartuttamatta toisia, se ei välttämättä toimi. Ihminen nimittäin voi kantaa ja tartuttaa flunssaviruksia, vaikkei hänellä itsellänsä ole minkään­laisia oireita.

– Flunssavirukset myös tarttuvat jo ennen oireiden ilmaantumista ja niiden jälkeen, Hemilä kertoo.

Hyvää apua flunssaan on saatavilla

Synkkyyteen ei kannata talviflunssa­kierteiden takia vaipua. Tarjolla on en­tistä parempia hoitoja, joiden avulla räkätaudin voi saada laantumaan huo­mattavasti aikaisempaa nopeammin.

– Varsinkin al­kuvaiheessa olevan flunssan voi saada talttumaan imes­keltävällä sinkillä ja isolla annoksella C-vitamiinia. Nii­den ansiosta oireet voivat tulla huo­mattavasti tavallista lievempinä, ja tauti voi kestää lyhyem­män ajan.

Hemilä suositte­lee ottamaan imes­keltäviä sinkkiase­taattitabletteja niin, että sinkin annos on noin sata milligrammaa päivässä ensim­mäisinä sairastelupäivinä.

– Kannattaa kuitenkin tarkistaa, et­tei valmiste sisällä sinkkisitraattia. Sink­ki ei vapaudu sinkkisitraatista nielussa, ja siksi sitä sisältävät tuotteet ovat te­hottomia.

Myös C-vitamiini nopeuttaa fluns­san paranemista. Tutkimuksissa on käy­tetty kuuden gramman päiväannoksia, ja niistä on saatu hyviä tuloksia oirei­den hoidossa.

– Vaikka terveellä vatsa saattaa men­nä niin suuresta annoksesta sekaisin, sairaana sen kestää yleensä hyvin, He­milä sanoo.

Flunssainen kaipaa lepoa

Liiallista rehkimistä flunssan aikana on syytä välttää, jos oireet ovat voimakkai­ta. Sairaana elimistö kaipaa erityisen paljon lepoa, sillä vain levätessä val­kosolut pääsevät kunnolla taistelemaan taudinaiheuttajia vastaan.

Hemilän mie­lestä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota myös sii­hen, että pystyy nukkumaan hy­vin. Avaavia nenä­suihkeita on hy­vä käyttää erityises­ti iltaisin, jos nenän tukkoisuus haittaa nukkumista. Nii­tä ei kuitenkaan saa käyttää yli viikkoa, koska pitkään käy­tettyinä ne ärsyttä­vät nenän limakalvoa.

– Myös yskänlääkkeitä kannattaa kokeilla, jos yskä haittaa nukkumista.

Varsinkin jos yöyskä on niin hanka­laa, että se valvottaa kohtuuttomasti ja on raskas hengittää, Hemilä suosittelee lähtemään lääkäriin.

– Joissakin tilanteissa kuuri astma­lääkettä voi helpottaa oloa niin, että myös nukkuminen onnistuu parem­min.

Liikuntaa on syytä harrastaa vas­ta silloin, kun olo on selvästi helpottu­nut. Lievä nuha ei häiritse kevyttä ul­koilua, mutta kuume ja lihaskipu ovat aina merkkejä siitä, että raskas liikunta voi olla jopa vaarallista.

– Jos liikunnan aikana väsyy tavallis­ta helpommin, keho viestii, että liikku­maan on lähdetty liian aikaisin fluns­san jälkeen.

Lämpimänä pysyminen auttaa

Ennen vanhaan uskottiin, että kylmä aiheuttaa vilustumisen. Nykyään tie­detään, että vilustumisen aiheuttaa vi­rus. Hemilä suosittelee siitä huolimatta pysyttelemään lämpimänä talviaikaan, sillä kylmettymisen tiedetään laskevan puolustuskykyä hetkellisesti. Silloin flunssavirus voi päästä iskemään taval­lista helpommin.

Ulkoillessa kannattaa siis pukeutua lämpimästi. Jos taas tauti pääsee iske­mään, villaviltti ja kuppi lämmintä me­hua voivat auttaa kotihoidossa.

– Suosittelen esimerkiksi mustahe­rukkamehua. Lämmin mehu pitää nie­lun alueen lämpimänä, jolloin olo on yleensä parempi. Siinä on myös paljon C-vitamiinia.

Lääkäriin vasta kun tauti pitkittyy tai uusiutuu

Tavallinen nuhakuume menee yleen­sä ohi kotihoidolla. Lääkäriin kannat­taa kuitenkin lähteä, jos flunssa pitkit­tyy kohtuuttomasti tai se uusiutuu hy­vin usein.

– Jatkuva flunssakierre saattaa olla merkki esimerkiksi kodin tai työpaikan kosteusvaurio-ongelmasta. Sen syy täy­tyy aina pyrkiä selvittämään.

Myös bakteerien aiheuttamiin fluns­san jälkitauteihin kannattaa suhtau­tua vakavasti. Jos korva- tai poskisärky tai poskien paineen tunne eivät mene muutamassa päivässä ohi, on syytä läh­teä lääkäriin.

Lue myös: Lapsi voi sairastaa jopa sata päivää vuodessa

Sinua voisi kiinnostaa myös

Meneekö jännitys leukaan? Bruksaajan leukalihakset ovat liian kovassa treenissä

Krooninen väsymysoireyhtymä lamaannuttaa ihmisen

Vääntääkö reissun jälkeen vatsasta? Salmonella voi olla turistin tympeä tuliainen