Biopankkiin voi nyt liittyä kaikissa veripalvelutoimistoissa

Biopankkinäytteen voi nyt antaa kaikissa Suomen veripalvelutoimistoissa. Liikkuvan veripalvelun tilaisuuksissa se tulee mahdolliseksi todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana.

Biopankkinäyte kerätään tavallisen verenluovutuksen yhdeydessä. Erillistä näytteenottoa ei tarvita. Kuva Henriikka Hakkala

Teksti Henriikka Hakkala henriikka.hakkala@superliitto.fi

Biopankkiin koottujen näytteiden ja tietojen avulla verenluovuttajia voidaan tutkia entistä monipuolisemmin. Näytteiden avulla saadaan muun muassa aiempaa tarkempaa tietoa siitä, millaisia terveysvaikutuksia säännöllisellä verenluovutuksella on. Lisäksi biopankki tarjoaa mahdollisuuden kehittää verensiirtolääketiedettä entistäkin paremmaksi.

Terveiden verenluovuttajien näytteitä voidaan myös hyödyntää vertailuaineistona tutkimuksissa, joissa kehitetään entistä parempia hoitomuotoja erilaisiin sairauksiin ja edistetään kaikkien kansalaisten terveyttä laajemminkin.

Veripalvelun biopankki on mukana laajassa FinnGen-tutkimushankkeessa, johon pyritään saamaan puolen miljoonan suomalaisen biopankkinäytteet vuoteen 2023 mennessä. Tähän mennessä näytteitä on kerätty lähes 9000 luovuttajalta.

Biopankkinäytteen antaminen on aina vapaaehtoista ja siihen pyydetään kirjallinen suostumus tavallisen verenluovutuksen yhteydessä. Näytteen ottaminen ei vaikuta luovutettavan veren määrään eikä verenluovutuksen kestoon, vaan se kerätään verenluovutuksessa joka tapauksessa otettavasta niin sanotusta etupussiverestä.

Valvira vastaa laissa tiukasti säädellyn biopankkitoiminnan valvonnasta. Huolellista yksityisyyden suojaa noudatetaan niin aineiston käsittelyssä kuin säilytyksessä. Tutkijat eivät voi yhdistää biopankin aineistoista tekemäänsä tutkimusta luovuttajien henkilötietoihin.

Lähde: SPR Veripalvelu

Sinua voisi kiinnostaa myös

Glaukooma on salakavala silmäsairaus, jonka syytä ei tiedetä

Vajaatoiminta on monen sydänsairauden päätepiste – se voi pysyä stabiilina pitkään, jos lääkitys ja omahoito ovat kunnossa

Unihäiriöiden aiheuttamat pitkät sairauspoissaolot ovat yleistyneet – vaivaa erityisesti keski-ikäisiä naisia