Biopankkiin voi nyt liittyä kaikissa veripalvelutoimistoissa

Biopankkinäytteen voi nyt antaa kaikissa Suomen veripalvelutoimistoissa. Liikkuvan veripalvelun tilaisuuksissa se tulee mahdolliseksi todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana.

Biopankkinäyte kerätään tavallisen verenluovutuksen yhdeydessä. Erillistä näytteenottoa ei tarvita. Kuva Henriikka Hakkala

Teksti Henriikka Hakkala henriikka.hakkala@superliitto.fi

Biopankkiin koottujen näytteiden ja tietojen avulla verenluovuttajia voidaan tutkia entistä monipuolisemmin. Näytteiden avulla saadaan muun muassa aiempaa tarkempaa tietoa siitä, millaisia terveysvaikutuksia säännöllisellä verenluovutuksella on. Lisäksi biopankki tarjoaa mahdollisuuden kehittää verensiirtolääketiedettä entistäkin paremmaksi.

Terveiden verenluovuttajien näytteitä voidaan myös hyödyntää vertailuaineistona tutkimuksissa, joissa kehitetään entistä parempia hoitomuotoja erilaisiin sairauksiin ja edistetään kaikkien kansalaisten terveyttä laajemminkin.

Mainos

Veripalvelun biopankki on mukana laajassa FinnGen-tutkimushankkeessa, johon pyritään saamaan puolen miljoonan suomalaisen biopankkinäytteet vuoteen 2023 mennessä. Tähän mennessä näytteitä on kerätty lähes 9000 luovuttajalta.

Biopankkinäytteen antaminen on aina vapaaehtoista ja siihen pyydetään kirjallinen suostumus tavallisen verenluovutuksen yhteydessä. Näytteen ottaminen ei vaikuta luovutettavan veren määrään eikä verenluovutuksen kestoon, vaan se kerätään verenluovutuksessa joka tapauksessa otettavasta niin sanotusta etupussiverestä.

Valvira vastaa laissa tiukasti säädellyn biopankkitoiminnan valvonnasta. Huolellista yksityisyyden suojaa noudatetaan niin aineiston käsittelyssä kuin säilytyksessä. Tutkijat eivät voi yhdistää biopankin aineistoista tekemäänsä tutkimusta luovuttajien henkilötietoihin.

Lähde: SPR Veripalvelu

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hammaspeikon sokerinen sielunelämä – Reikä hampaassa ei välttämättä oireile ollenkaan

Parantumattoman syövän kanssa voi elää hyvää elämää

Läpimurron kynnyksellä? Alzheimer-lääkkeiden kehitys näyttää myönteisimmältä vuosikymmeniin