Alkoholi aiheuttaa syöpää

Jos suomalaiset lopettaisivat juomisen kokonaan, tulevan 30 vuoden aikana diagnosoitaisiin 13 000 syöpätapausta vähemmän.

Alkoholi ja tupakka eivät tee hyvää terveydelle.

Teksti Elina Kujala elina.kujala@superliitto.fi

Pohjoismaiset tutkijat ovat laskeneet, että jos suomalaiset lopettaisivat alkoholin käytön kokonaan, meillä diagnosoitaisiin 4964 rintasyöpäpotilasta vähemmän tulevien 30 vuoden aikana. Suun ja nielun syöpätapaukset vähenisivät 3237 tapauksella.  Alkoholinkäytön lopettamisen tai vähentämisen vaikutuksia tutkittiin myös suolisto-, maksa-, kurkunpään ja ruokatorven syövissä. Prosentuaalisesti eniten täysraittiudella estettäisiin ruokatorven syöpiä, ne vähenisivät 23 prosenttia.

Jos kaikki Pohjoismaat olisivat sulkeneet viinahanat vuonna 2016, seuraavan 30 vuoden aikana vältettäisiin kaikkiaan noin 83 000 syöpää. Alkoholinkulutuksen jatkuessa nykyisenlaisena sitä vastoin Pohjoismaissa ennustetaan todettavan noin 1,5 miljoonaa kyseisten kuuden syövän tapausta vuosina 2016-2045.

– Alkoholi on merkittävä ja ehkäistävissä oleva syövän aiheuttaja. Vaikka alkoholin käyttö aiheuttaa kaiken kaikkiaan vähemmän syöpiä kuin tupakointi tai lihavuus, useissa yksittäisissä syöpätaudeissa hyvin suuri osa syövistä olisi estettävissä alkoholin käytöstä luopumalla, toteaa Suomea tutkimusryhmässä edustanut professori Eero Pukkala Suomen Syöpärekisteristä.

– Suurin vaikutus alkoholiperäisten syöpien vähentämisessä saadaan tutkimuksemme mukaan vähentämällä kohtuukäyttäjien kulutusta, sillä tämä väestöjoukko on suurkuluttajia isompi.

Siloiteltua totuutta

Syöpään sairastumiseen vaikuttavat sattuma, elintavat ja perimä. Näistä väestötasolla voidaan vaikuttaa vain elintapoihin. Kulttuurinen ja poliittinen alkoholikulttuuri on keskeisellä sijalla. Koska viikoittaisilla alkoholimäärillä on selkeä yhteys syöpäriskin suuruuteen, esimerkiksi keskioluen ja nelosoluen ero on jo vaikuttava. Tuoreen alkoholilainsäädännön vaikutuksista alkoholin kulutukseen saadaan tietoa vuoden lopussa.

– Todellisuudessa alkoholin syyosuus voi olla arvioitua suurempi siksi, että arvioinnin pohjana olevat väestön alkoholinkulutusluvut ovat mieluummin liian pieniä kuin liian suuria. Eniten juovat eivät lainkaan vastaa kyselyihin ja vastaajatkin pyrkinevät kertomaan siloiteltua totuutta, sanoo Pukkala.

Tupakanpolton vaikutus samojen tutkijoiden aiemmassa tutkimuksessa oli 75 000 vältettyä syöpää Suomessa 30 vuodessa, jos tupakointi loppuisi kokonaan.

Tutkimus tehtiin Prevent-makrosimulaatiomallilla. Siinä olivat mukana Islanti, Ruotsi, Norja, Suomi ja Tanska. Tutkimuksen tilaaja oli Nordic Cancer Union. Tuloksista tiedotti Syöpäjärjestöt.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Meneekö jännitys leukaan? Bruksaajan leukalihakset ovat liian kovassa treenissä

Krooninen väsymysoireyhtymä lamaannuttaa ihmisen

Vääntääkö reissun jälkeen vatsasta? Salmonella voi olla turistin tympeä tuliainen