Tänään on kansainvälinen mielenterveyspäivä – Vuorotyö, yksin tekeminen ja tunne riittämättömyydestä painavat hoitajan mieltä

Kun yksi uupuu, pitäisi koko työyhteisön kysyä, mistä se johtuu?

Moni hoitaja tekee työnsä nykyään yksin ilman työparin tukea. Se kuormittaa myös mieltä.

Teksti Elina Kujala elina.kujala@superliitto.fi

Pahin hoitajien mielenterveyttä kuormittava tunne on se, että ei ole omassa työssään tarpeeksi. Että minä en riitä.

– Etenkin kotihoidossa ja erilaisissa asumispalveluissa työskentelevät hoitajat näkevät läheltä, kuinka huonosti ihmiset voivat. He joutuvat ottamaan vastaan oireilevilta asiakkailta tulevan pahan olon. Hoitajan konkreettiset mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen ovat kuitenkin vähäiset. Se väsyttää, sanoo SuPerin asiantuntija Saija Vähäkuopus.

Monen lähihoitajan mieltä vaivaa myös se, että asiakkaat kohdataan kahden kesken, ilman työparia. Pahassa paikassa ei auta, vaikka esimies olisi tiettyinä tunteina tavoitettavissa puhelimella.

– Yhä useammat lähihoitajat joutuvat työssään tekemään tilannearvioita, nopeita ratkaisuja ja vastuullisia päätöksiä yksin. Työssä eteen tulevat vaaralliset uhkatilanteet ja pelko stressaavat.

Mainos

Kolmivuorotyö vaikuttaa uneen ja omaan jaksamiseen. Perhe-elämän ja vapaa-ajan yhteensovittaminen vuorolistojen kanssa saattaa kiristää pinnaa töissä ja kotona.

– Teen työni ja ansaitsen vapaani, sanoo Vähäkuopus viitaten SuPerin meneillään olevaan kampanjaan.

– Rohkene sanoa ei, kun kysytään tekemään lisävuoroa. Lepo ja vapaa-aika ovat tärkeitä arvoja.

Jotta hoitaja pysyy selväjärkisenä, hänen on voitava tehdä työtään ilman omantunnontuskia.

– Hoitoalalla työskentelevän mielenterveyttä voi tukea ajatus siitä, että on riittävän hyvä hoitaja ja tekee parhaansa niillä resursseilla, mitä on. Keskeneräisyys on opittava hyväksymään.

Koulutus on yksinkertainen tapa lisätä työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

– Hoitaja, joka tapaa työssään esimerkiksi vahvasti psyykkisesti oireilevia ihmisiä, tarvitsee keinoja ja tietoja kohdata heidät. Työnantajan tehtävä on järjestää lisäkoulutusta työntekijöilleen.

Saija Vähäkuopus muistuttaa, että työhyvinvoinnin pitäisi olla osa arkea, eikä ylimääräinen menoerä, joka on esillä kerran vuodessa tyhy-päivänä. Työuupumukseen sairastuminen ajatellaan usein yhden ihmisen ongelmaksi, vaikka hyvinvointi on yhteisöllinen asia.

– Jos joku työyhteisössä uupuu, pitäisi koko työyhteisön, kollegoiden ja esimiesten, miettiä mistä se johtuu. Mitä me kaikki voisimme tehdä, jotta jokainen meistä jaksaisi olla töissä?

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työpaikoilla syntyy konflikteja alasta riippumatta samoista syistä – Riitelyn taustalla on yleensä kommunikaatiotaitojen puute

Työssä uupunut tarvitsee parempaa johtamista

Riippuvuus rahapeleihin paljastuu usein vasta sitten, kun pelaaja on jo pahasti velkaantunut – Jos pelaaminen on ongelma, peli ei lopu edes päävoittoon