Vammaisten asumispalveluissa jää asuntoja tyhjilleen henkilöstöpulan takia

Pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä heikentää vammaisten ihmisten palveluiden laatua ja saatavuutta. Erityistilanteissa sopivien palveluiden saaminen on niin ikään heikkoa.

Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan vammaispalveluiden hoitajapula koettelee ennen kaikkea asumispalveluita. Pulaa ammattitaitoisesta henkilöstöstä on niin ryhmä- ja palveluasumisessa kuin lyhytaikaisessa palveluasumisessa.

Monilla paikkakunnilla asumispalveluiden paikat ovat täynnä tai asiakkaalle sopivaa palvelua ei ole tarjolla asuinkunnan alueelta. Toisaalta henkilöstövaje on johtanut siihen, että joissakin yksiköissä joudutaan pitämään asuntoja tyhjillään.

Ongelmia myös muissa palveluissa

Vammaispalveluiden henkilöstöpula heijastuu myös henkilökohtaiseen apuun ja liikkumispalveluihin. Kuljetuspalveluissa ongelmat ovat lisääntyneet erityisesti vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen, mutta palveluista vastanneiden kuntien mukaan vammaisten kuljetuspalveluiden järjestäminen on sujunut pääosin ongelmitta.

Parhaiten THL:n selvityksen mukaan toteutuvat kuljetuspalveluiden ohella asunnonmuutostyöt sekä apuvälinepalvelut.

Mainos

Vammaispalveluiden tilanne ei ole samanlainen koko maassa, vaan palveluiden saatavuus vaihtelee alueittain. Myös palvelukokonaisuudet ovat usein monimutkaisia, sillä vammainen ihminen voi tarvita monia erilaisia palveluita ja tukitoimia, joita tuottaa tai järjestää useampi taho. Kyselyn mukaan erityistilanteisiin, kuten neuropsykiatristen asiakkaiden tarpeisiin, oli vaikea saada oikeanlaisia ja sopivia palveluja.

Selvityksessä tarkasteltiin vammaispalveluiden tilaa syksyllä 2022 ennen kuin ne vuodenvaihteessa siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Palveluihin niin ikään vaikuttavan vammaispalvelulain uudistuksen on ollut tarkoitus astua voimaan lokakuussa, mutta uuden hallitusohjelman myötä sen voimaantulo uhkaa siirtyä vuodella.

Sinua voisi kiinnostaa myös: Vammaisten laitosasuminen ei vielä lopu Suomessa, vaikka niin päätettiin jo vuosikymmen sitten

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hoitajamitoituksessa tehtiin U-käännös – suhdeluvulla kikkailu lisää epävarmuutta sote-alalla

”Isku vasten hoitajien kasvoja” – SuPerin puheenjohtajaehdokkaat pitävät vientimallia tes-neuvotteluiden suurimpana uhkana

Takana 12 vuotta SuPer-liiton johdossa: ”Näihin vuosiin on mahtunut kaksi äärimmäisen pahaa paikkaa ja monia hyviä hetkiä”