SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: ”Turvallisuus on koko hoitotyön perusta”

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöille valmistellaan rokotusvelvollisuutta. SuPer on kehottanut jäseniään pandemian alusta asti ottamaan rokotteen. Silja Paavola painottaa, että potilasturvallisuudesta täytyy huolehtia kaikissa olosuhteissa.

Epidemiatilanne on Suomessa pahentunut ja terveydenhuollon kuormitus on kova. Hallitus antoi keskiviikkona eduskunnalle esityksen lakimuutoksesta, joka velvoittaisi sote-alan työntekijät ottamaan koronarokotteen.

Teksti Elina Kujala

Hallitus antoi keskiviikkona eduskunnalle esityksen tartuntatautilakiin tehtävästä väliaikaisesta muutoksesta, joka velvoittaisi sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät ottamaan koronarokotteen.

Laki koskisi sairaaloissa ja palvelutaloissa työskentelevien lisäksi myös kotihoidon työntekijöitä sekä esimerkiksi siistijöitä ja hoiva-avustajia. Samalla terveydenhoidon ja sosiaalihuollon työnantajat saisivat oikeuden käsitellä työntekijöiden terveystietoja, jotka koskevat koronarokotussuojaa tai sairastettua tautia.

Lakimuutosta perustellaan sillä, että sote-alan henkilöstö ei saa aiheuttaa potilaille ja asiakkaille tartuntavaaraa.

– SuPer on pandemian alusta asti kehottanut jäseniään ottamaan koronarokotteen, sillä vain siten voimme suojata itseämme, läheisiämme, asiakkaita ja heidän omaisiaan, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Potilasturvallisuudesta täytyy huolehtia kaikissa olosuhteissa.

– Turvallisuus on koko hoitotyön perusta, hän painottaa.

 

”Hoitohenkilökunta on rokotteensa ottanut”

 

Lakiuudistuksessa esitetään, että jos työntekijällä ei ole koronarokotusta, työnantajan täytyy ensisijaisesti tarjota hänelle jotakin muuta työtä.  Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu ottamaan sitä vastaan, työnantajalla ei olisi velvollisuutta maksaa palkkaa.

Rokotuksen vaihtoehtona on enintään 72 tunnin sisällä tehty negatiivinen koronatesti. Se koskisi työntekijöitä, joilla on jokin lääketieteellinen peruste sille, etteivät voi ottaa rokotusta.

SuPer ei liittona ole ajanut hoitajien pakkorokottamista, sillä se saattaa vaikuttaa alan vetovoimaan nyt, kun hoitajapula on muutenkin suuri.

– Jos rokotusvelvollisuus astuu kuitenkin lakimuutoksella nyt voimaan, niin on aivan oikein, että se koskee kaikkia sote-alan työpaikoilla työskenteleviä, eikä vain hoitajia, sanoo Paavola.

SuPerin jäsenten keskuudessa ei ole nähtävissä laajaa rokotevastaisuutta.

–  Käsityksemme on, että hoitohenkilökunta on pääsääntöisesti rokotteensa ottanut. Terveydenhuollon ammattilaisilla on korkea ammattietiikka. He toimivat vastuullisesti ja ymmärtävät rokotusten merkityksen, Silja Paavola sanoo

Epidemiatilanne on Suomessa pahentunut ja terveydenhuollon kuormitus on kova. Tällä hetkellä yli 12-vuotiaista suomalaisista 81,8 % on saanut kaksi koronarokotetta.

Lakimuutos halutaan saada voimaan mahdollisimman pian. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee asiaa ensi maanantaina 13.12.

Lue myös SuPerin usein kysytyt kysymykset hoitajien koronarokotteesta!

Sinua voisi kiinnostaa myös

Tasa-arvon tulee näkyä tilinauhassa – naisvaltaisen hoitotyön arvostus on noussut, ja palkkojen on seurattava perässä

Kauan toivottu muutos astui voimaan – Joutuisaan ruokailuun siirtyminen lyhentää hoitajien kokonaistyöaikaa ja selkiyttää ruokailukäytäntöjä

Työtuomioistuin: Helsingin kaupungin palkkasotku rikkoi työehtosopimusta