Sote- ja varhaiskasvatuksen palveluja tarjoavien yritysten valvonta retuperällä: ”Työvuorossa viisi työntekijää, kun olisi pitänyt olla 12”

Surkea henkilöstömitoitus aiheuttaa yhä enemmän ongelmia sote- ja varhaiskasvatuksen palveluja tarjoavissa yrityksissä. Kuntien johtavilla viranhaltijoilla on viime kädessä vastuu siitä, että verorahat käytetään niihin palveluihin, joita yrityksiltä on tilattu, muistuttaa SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo.

henkilöstömitoitus hoitoala

Liian pienet henkilöstömitoitukset johtavat ihmisten perushoivan ja -hoidon laiminlyöntiin. SuPer muistuttaa, että kärsijöiden joukossa ovat asiakkaat, vanhukset, sairaat, lapset ja heidän hoitajansa. Kuva Ingimage.

Teksti Sonja Kähkönen

Yksityissektorilla työskentelevältä hoitohenkilöstöltä tulee SuPeriin toistuvasti viestejä kestämättömästä tilanteesta: palveluja tuotetaan aivan liian pienillä resursseilla. Ongelmat kulminoituvat pitkälti henkilöstömitoitukseen, joka on yksityissektorilla retuperällä. Jussi Salon mukaan viestejä tulee myös julkiselta puolelta, mutta yksityissektorin työntekijöiden hätähuuto on moninkertainen.

– SuPeriin on tullut viestiä esimerkiksi tilanteista, joissa yksityisessä päiväkodissa työvuorossa on viisi työntekijää, kun vuorossa olisi pitänyt olla 12 työntekijää. Viestiä on tullut myös esimerkiksi siitä, että palveluntarjoajien käyttämät tilat ovat hurjassa kunnossa, kun niitä ei siivota.

Vanhustenhuollossa liian pieni henkilöstömitoitus näkyy siinä, että vanhukset ovat heitteillä, kun he eivät saa tarpeellista hoitoa. Salon mukaan myös omaiset ovat viestineet SuPeriin liian vähäisestä henkilökunnan määrästä. Omaiset ovat nähneet, ettei vanhuksia ruokita eikä nesteytetä, kun työntekijöitä ei ole riittävästi.

Kuntien johtavilla viranhaltijoilla on vastuu palveluista

Ongelman taustalla on ilmiö, jossa kunnat ovat kiihtyvällä tahdilla siirtäneet sote-palvelujen ja varhaiskasvatuspalvelujen tuotantoa yrityksille.

– Se, että kunnat siirtävät omassa tuotannossaan olevia palveluja yritysten tuotettavaksi, ei kuitenkaan vapauta kuntia valvomasta näiden palvelujen tuotantoa. Useat lait velvoittavat kuntia puuttumaan palvelutuotannossa ilmeneviin epäkohtiin, Salo sanoo.

SuPerin näkemyksen mukaan myös kuntien johtavilla viranhaltijoilla, kuten perusturvajohtajalla ja vanhustyön johtajalla, on velvollisuus huolehtia siitä, että sote-alan yritykset toimivat lainmukaisesti.

– Näemme SuPerissa, että viranhaltijat ovat nyt laiminlyöneet tehtävänsä, kun he eivät ota vastuuta yritysten palvelujen laadusta. Jotkut viranhaltijat ovat jopa tietämättömiä omasta valvontavelvollisuudestaan ja ovat luottaneet, että aluehallintovirastot hoitavat valvontatehtävän. Vastuuta ei voi kuitenkaan väistellä, vaan virkaan kuuluu aina vallan lisäksi myös vastuu, Salo muistuttaa.

Hänen mukaansa valvonnasta luistamisen sanktiona pitäisi olla se, että kunnan tarkastuslautakunta ei puolla kuntien viranhaltijoiden vastuuvapautta, kun tilinpäätöksiä tehdään.

– Käytännössä yritykset saavat nyt kuntien verorahat ilmaiseksi, kun ne eivät tuota palveluja, jotka niille on ulkoistettu. Kuntien tulisi puuttua epäkohtiin viipymättä.

Yritysten ja työntekijöiden antamissa tiedoissa suuria ristiriitoja

Yrityksiltä on pyydetty selvityksiä, kun epäkohtia on tullut tietoon. Jussi Salon mukaan yritysten toimittamat raportit ovat kuitenkin olleet suoranaisia ”satupapereita”.

– Usein jäsenet ovat todenneet, etteivät he voi missään nimessä allekirjoittaa työnantajan antamia tietoja. Yritysten ja työntekijöiden näkemykset samasta tilanteesta ovat olleet täysin ristiriidassa keskenään.

Yksi esimerkki virheellisten tietojen antamisesta on työvuorolistat, joihin on merkitty niin sanottuja haamuhoitajia. Työvuorolistoihin on siis kirjattu työntekijöiksi henkilöitä, joita ei ole olemassa. Salon mukaan näitä väärennettyjä listoja on toimitettu nähtäväksi myös viranomaisille.

– Tämä täyttää asiakirjan väärentämisen kriteerit ja on laitonta. Väärennetyt asiakirjat tulisi välittää poliisitutkintaan.

Lue myös: Valvira ja SuPer ovat yksimielisiä: Sote-alalla tapahtuu liikaa ikäviä asioita.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Lähihoitaja Abdullah Al-Rammah haluaa hoitaa muistisairaita vanhuksia, mutta Suomi aikoo karkottaa hänet

Lähihoitajien rokotusoikeus laajenee: ”Täydennyskoulutusta rokotteista ja rokottamisesta tarvitaan”

”Tällä kertaa myös me pääsimme mukaan!” SuPerin varhaiskasvatus lakkoilee läpi Suomen