Uudet työehtosopimukset osoittavat, että yksityissektorilla hoitajapula otetaan vakavasti

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus nostaa palkkoja ensimmäisenä vuonna enemmän kuin kunta-alan jo sovitut työehtosopimukset. Myös yksityisen terveyspalvelualan sopimukseen saatiin poikkeuksellisen paljon parannuksia työoloihin.

Yksityissektorin työehtosopimukset solmittiin poikkeuksellisesti ennen kunta-alaa. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus (SOSTES) nostaa palkkoja kaksi prosenttia syyskuun alusta alkaen. Yksityisellä terveyspalvelualalla (TPTES) samansuuruinen korotus astuu voimaan lokakuun alusta alkaen. Yleiskorotusten lisäksi sosiaalipalvelualan sopimukseen saatiin alarajakorotukset, jotka yhdessä yleiskorotusten kanssa nostavat palkkoja kokonaisvaikutukseltaan 2,8 prosenttia ensimmäisenä sopimusvuotena.

Palveluslisäjärjestelmää uudistetaan samalla ja tavoitteena on, että palkkausjärjestelmää uudistetaan kokonaisvaltaisemmin myöhemmissä neuvotteluissa.

Mainos

Työntekijöiden kannalta hyvä neuvottelutulos kertoo siitä, että alan työvoimapulaan suhtaudutaan pöydän molemmilla puolilla vakavasti.

– Työnantajapuolella on ymmärretty, että joitain on tehtävä, että ylipäänsä saadaan hoitajia, toteaa SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola.

 

Useita parannuksia työoloihin

Palkankorotusten lisäksi yksityissektorin uusiin sopimuksiin sisältyy poikkeuksellisen paljon parannuksia niin sanottuihin tekstikysymyksiin.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työnantaja ei esimerkiksi pysty perusteettomasti pätkimään neljän viikon vuosilomaa yhtä helposti kuin tähän asti. Työvuorolistan muuttaminen ilman työntekijän suostumusta on ennestäänkin ollut korkean kynnyksen takana, mutta nyt sille on oltava entistä painavammat syyt. Myös ehdot työvuoron jakamiselle useampaan osaan ovat aikaisempaa tiukemmat.

Varhaiskasvatuksessa erityisen toivottu parannus on se, että esimerkkiruokailu päiväkotiryhmän kanssa lasketaan nyt työajaksi. Myös lääkehoitotentti ja muut työhön liittyvät täydennyskoulutuksen tentit on nyt oikeus suorittaa työajalla.

Jukka Parkkola nostaa esiin myös parannukset työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten asemissa.

– Luottamustoimista maksettavia korvauksia korotetaan ja toimintaedellytyksiä parannetaan. Iso osa ratkaisua on, että työsuojeluvaltuutetulla on nyt työehtosopimuksessa määritelty selkeä ajankäyttötaulukko tehtävän hoitamiseen.

Myös perhevapaisiin liittyviä muutoksia pidettiin tärkeinä, koska ne vastaavat syksyllä voimaan astuvan perhevapaauudistuksen henkeä: tavoitteena on mm. huomioida tasavertaisesti erilaiset perhemuodot ja varmistaa myös ei-synnyttävän vanhemman oikeus palkalliseen vapaaseen.

 

Neuvottelut jatkuvat syksyllä ja keväällä

TES-neuvottelut kaikilla sote-sektorin sopimusaloilla ovat olleet poikkeuksellisen pitkät ja hankalat.

Kunta-alan neuvotteluissa vedetään nyt henkeä, ja töitä hoitajien palkkaohjelman eteen jatketaan elokuussa. SuPerin ja Tehyn ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Kesälomakauden ajaksi järjestöt lievensivät työtaistelua niin, että työntekijät voivat halutessaan tehdä ylitöitä ja vaihtaa vuoroja.

Yksityissektorilla neuvottelut Avaintan sopimuksesta on niin ikään kesken ja niitä jatketaan elokuussa.

Kaksivuotisessa SOSTESissä on vielä auki palkankorotusten suuruus vuodelle 2023, sillä työntekijäjärjestöt haluavat ensin nähdä, millaiseen lopputulokseen kuntapuolen sopimuksissa päästään. TPTESissä on toisen vuoden palkankorotusten osalta tarkastelulausekkeita

– Osapuolet ovat sitoutuneet kuromaan umpeen perusteetonta palkkaeroa kunta-alaan nähden, Parkkola muistuttaa.

Nyt solmittu SOSTES voidaan irtisanoa päättymään jo huhtikuun lopussa, jos palkankorotuksista ei päästä sopuun maaliskuun puoliväliin mennessä. TPTESissä vuoden 2023 korotukset määräytyvät verrokkialojen sopimusten mukaan.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

Yksityisen varhaiskasvatuksen työehtosopimusta aletaan neuvotella syksyllä

Yksityisen terveyspalvelualan lakot peruuntuvat: SuPer hyväksyi sovintoehdotuksen

Terveyspalvelualan neuvotteluita vauhditetaan lakoilla