Suojelutyöllä taataan potilasturvallisuus lakon aikana, ja sen tekemisestä neuvotellaan paikallisesti

Lähihoitajat tekevät lakon aikana suojelutyötä, jotta kenenkään henki tai terveys ei vaarannu työtaistelun takia. SuPerin ja Tehyn kuutta sairaanhoitopiiriä koskeva lakko alkaa perjantaina 1.4.

Suojelutyönä tehdään välttämätöntä hoitoa vaativat tehtävät, kuten päivystys ja siihen välittömästi liittyvä hoito. Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Mitä suojelutyö tarkoittaa?

Suojelutyö on lakon ulkopuolelle rajattua välttämätöntä työtä asiakas- ja potilasturvallisuuden takaamiseksi. Suojelutyötä voidaan tehdä myös työtaistelun takia vaarantuvan omaisuuden suojelemiseksi, mutta sote-alalla tällainen peruste ei ole yleinen.

 

Kuka päättää, minkä verran suojelutyötä tehdään ja kuka sitä tekee?

Suojelutyöstä ei päätä työnantaja, kunta tai sairaanhoitopiiri, vaan siitä sovitaan paikallisissa neuvotteluissa. Lakon paikallisjohto eli ammattiliiton paikalliset toimijat, niin sanotut suojelutyöneuvottelijat, käyvät työnantajan kanssa neuvottelut suojelutyön määrästä ja vahvuudesta lakon aikana. Neuvottelut voidaan aloittaa sen jälkeen kun lakkovaroitus on annettu. Niillä työpaikoilla, joita 1.4. alkava lakko koskee, neuvottelut ovat jo olleet pidempään käynnissä. Neuvotteluita voidaan käydä vaikka päivittäin, sillä suojelutyön tarve voi muuttua äkillisesti. Neuvottelut käydään aina työnantajan aloitteesta.

Mainos

Kuinka paljon työtä tehdään lakon aikana?

Välttämätöntä hoitoa vaativat tehtävät hoidetaan lakon aikana, esimerkiksi päivystys ja siihen välittömästi liittyvä hoito, synnytykset, välitöntä hoitoa edellyttävät syöpätapaukset ja dialyysihoito. Suojelutyön määrää voi verrata yöpäivystykseen.

 

Tekevätkö kaikki suojelutyötä?

Kaikkia työntekijöitä käytetään kuormittavuuden ehkäisemiseksi eli kaikille tulee sekä lakkopäiviä että työpäiviä. Päätoimiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat lakon ulkopuolella irrotettuna mahdollisesta omasta työstään suojelutyöneuvotteluiden sujumiseksi.

 

Voiko työnkuvani muuttua lakon aikana?

Lakon aikana työtä tehdään vain niin laajasti kuin suojelutyön tarkoituksen toteutuminen edellyttää, muuta lakonalaista työtä ei tehdä. Jos työtehtäviin tulee muutoksia, sinulla on oikeus perehdytykseen. Tilanteet, joissa potilasturvallisuus tai ihmisen henki vaarantuu, hoidetaan ammattitaidolla ja vasta kun tilanne on stabiili, työvuorosta voi lähteä.

 

Voiko työnantaja vedota terveydenhuollon ammattilaisten auttamisvelvollisuuteen ja määrätä tekemään lakonalaista työtä?

Lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä vedotaan joskus virheellisesti. Se koskee tilanteita, joissa terveydenhuollon ammattilainen vapaa-ajallaan päätyy esimerkiksi onnettomuuspaikalle, jossa on kiireellistä hoitoa tarvitsevia. Työpaikalla asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaa aina työnantaja. Suojelutyökohteet ja käytettävä työvoima sovitaan etukäteen.

 

Kuinka paljon suojelutyöstä maksetaan?

Työnantaja maksaa suojelutyönä tehdyistä tunneista normaalin palkan. Lakkopäiviltä SuPer maksaa lakkoon osallistuville jäsenilleen lakkoavustusta, jota haetaan lakon päättymisen jälkeen. Lakkoavustuksen suuruus on 140 € seitsemänä päivänä viikossa.

 

Mitä minun on nyt tehtävä?

Työtaistelutoimien tavoitteena on nostaa hoitajien palkkaa ja parantaa työskentelyolosuhteita. Lakko on järeä keino osoittaa, että työntekijät todella ovat näitä tavoitteita ajavien neuvottelijoiden takana. Tärkeintä on nyt pitää huolta, että yhteystietosi ja tieto työnantajasta ovat ajan tasalla Oma SuPerissa, jotta SuPerin viestit tavoittavat ne jäsenet, joita työtaistelutoimet koskevat, ja toimia liiton ohjeiden mukaan.

 

Kuva: Marjo Koivumäki

Kysymyksiin vastasi SuPerin asiantuntija Elina Ottela.

 

Lue myös: ”Hätätyö on yksi väärin käytetyimmistä termeistä” – työtaistelut eivät ole syy hätätyön teettämiseen

Sinua voisi kiinnostaa myös

Yksityisen terveyspalvelualan lakot peruuntuvat: SuPer hyväksyi sovintoehdotuksen

Terveyspalvelualan neuvotteluita vauhditetaan lakoilla

Terveyspalvelualan palkkaneuvottelut junnaavat