Ketkä saavat koronakorvauksen ja koska se maksetaan? – SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno vastaa

Hyvinvointialueet maksavat suurelle joukolle hoitajia kertaluonteisen 600 euron koronakorvauksen maaliskuun palkanmaksun yhteydessä. Sote-sopimukseen sovintoesityksen yhteydessä saatu korvaus on ensimmäinen konkreettinen hyvitys koronapotilaita keväällä 2020 hoitaneelle henkilöstölle.

Kuva: Mostphotos

Teksti Saija Kivimäki

Ketkä kaikki saavat koronakorvauksen?

Koronakorvauksen saavat hoitajat, jotka altistuivat koronavirukselle esimerkiksi erikoissairaanhoidon tietyissä yksiköissä. Korvaus maksetaan myös hoitajille, jotka työskentelivät kotihoidossa ja vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa, joissa puutteellinen suojaus altisti henkilöstöä pandemian alkuvaiheessa. Ehtona on, että työntekijän työsuhde on ollut voimassa vähintään seitsemän kalenteripäivää valmiuslain voimassaoloaikana 13.3.–15.6.2020 ja että palvelusuhde samaan työnantajaan on edelleen voimassa helmikuun 2023 lopussa. Siirtyminen kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueisiin ei vaikuta korvauksen saamiseen.

Mainos


Saanko korvauksen, vaikka en hoitanut koronapotilaita?

Koronakorvauksella halutaan palkita hoitohenkikökuntaa venymisestä hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Korvauksen saaminen ei edellytä työskentelyä koronapotilaiden kanssa. Korvaus ei myöskään edellytä tehtyjä työvuoroja. Jos edellisessä vastauksessa kerrotut työsuhteen ehdot täyttyvät, korvauksen saa, vaikka olisi ollut mainitulla ajanjaksolla sairauslomalla, perhe- tai opintovapaalla.

Mikseivät kaikki hoitajat saa korvausta?

SuPer vaati koronakorvausta kaikille hoitajille varhaiskasvatuksen lastenhoitajat mukaan lukien. Koronakorvaus maksetaan nyt kuitenkin valtakunnansovittelijan tekemän esityksen mukaan. Työnantaja voi halutessaan laajentaa korvausta muihin tehtäviin ja toimipisteisiin. Koronakorvauksesta neuvotellaan hyvinvointialueilla paikallisesti. Neuvotteluissa työntekijöitä edustaa pääluottamusmies. Jos korvauksen kohdentumisesta ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää maksamisesta valtakunnansovittelijan esityksen mukaisesti.

Mainos

Mistä voin tarkistaa, että korvaus on maksettu?

Koronakorvaus maksetaan maaliskuun palkanmaksun yhteydessä. Voit tarkistaa palkkatositteesta, onko se maksettu sinulle. Korvaus maksetaan palkanlisänä. Jos korvausta ei ole maksettu ja katsot, että se kuuluu sinulle, ole ensimmäisenä yhteydessä omaan pääluottamusmieheesi.

Miksi korvaus maksetaan vasta nyt?

Hoitajaliitot esittivät koronakorvausta jo edellisellä neuvottelukierroksella 2020, kun koronapandemia oli pahimmillaan ja sote-henkilöstön kuormitus kovimmillaan. Korvaus saatiin lopulta viime vuonna työtaistelujen jälkeen sote-sopimuksen sovintoratkaisun myötä. Koronakorvaus saatiin SuPerin ja Tehyn työtaistelujen lopettamisen yhteydessä sovittuun sote-sopimukseen, mutta korvauksen saavat kaikki ehdot täyttävät työntekijät ammattiliiton jäsenyydestä riippumatta.

Kysymyksiin vastasi SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno.

Mainos

Sinua voisi kiinnostaa myös

SuPerin uusi puheenjohtajisto valitaan toukokuussa

Lähihoitaja Abdullah Al-Rammah haluaa hoitaa muistisairaita vanhuksia, mutta Suomi aikoo karkottaa hänet

Lähihoitajien rokotusoikeus laajenee: ”Täydennyskoulutusta rokotteista ja rokottamisesta tarvitaan”